ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

დონდუკოვ-კორსაკოვი ალექსანდრე მეხეილის ძე (კავკასიის მთავარმართებელი 1882-1890 წწ.)

1.აფხაზეთი: ფოროებში, სურათებსა და ჩანახატებში: XIX საუკუნე.-თბ.,2011.-გვ.73. 2.Волхонский М. А. Россия на Кавказе. Пять веков истории.-М.,2009.-вкл.,л. 3.В. Н. Н. Кавказская экспедиция в 1845 году.-СПб.,1907.-с.107. 4.დიმიტრი ყიფიანი: ცხოვრება და მოღვაწეობა: ფოტომატიანე.-თბ.,2009.-გვ.203. 5.Весъ Кавказ.-Тфл.,1903. 6.Кавказский календарь.-1883.-Тфл/-XXXVIII.-გვ.254. 7.Потто История 44-го драгунского Нижегородского его императ. высочества государя наследника цесаревича полка.-т.7.-СПб.,1895.-с.40. 8.Смирнов Ф. Краткая история Кавказа.-СПб.,1901. 9.Розенфельд Б. М. Шаляпин на Кавказе.-М.,2010.-с.41. 10.კობაძე ბ. დიმიტრი ყიფიანი 200: [საიუბილეო კრებული].-თბ.,2014.-გვ.228,849. 11.გურული ვ. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918).-წიგნ.2.-თბ.,2018.-გვ.421.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა