ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ოთხთავი: იანეშის (იენაშის) ოთხთავი (XIII ს. გადაწერილი და მოხატული ეპიფანე ქართლის კათალიკოსის დაკვეთით. გადამწერი: იონა. მომხატველები იონა და თევდორე) [მინიატურები იხ.: მინიატურები; ყდა იხ.: ჭედურობა]

1.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 2.კირთაძე ნ. ნატელი ქრისტესი.-თბ.,2003.-გვ.332. 3.სვანეთის მუზეუმი.-თბ.,2014.-გვ.190-99. 4.SVANETI MUSEUM.-Tb.,2017.-p.194-203. 5.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია: უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით.-თბ.,2016.-ჩ.,ფ. 6.Shengelia K. HISTORY OF GEORGIA: RTOM THE ANCIENT THROUGH THE MODERN TIMES.-Tb.,2016.-ჩ.,ფ.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა