საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ჩანგლის ეკლესია (თურქეთი)

1.თაყაიშვილი ე. არქეოლოიგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.80-87. //იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.381-390.
ჩანგლის ეკლესიის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება, წარწერების პალეოგრაფიულ-სტილისტური ანალიზი, შედარება ფიტარეთის ეკლესიის წარწერებთან, ძეგლის შესახებ არსებული ისტორიული წყაროების მიმოხილვა.
2.კლარჯეთის გუმბათიანი ეკლესიების ტიპილიგიისათვის //ხოშტარია დ. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები.-თბ.,2009.-გვ.165-166.
მდ. არაქსის ხეობაში, ისტორიულ სომხეთში მდებარე ჩანგლის ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
3.ჩანგლი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.122-127.
ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
4.ჩანგალი //კუდავა ბ. ტაო-კლარჯეთი. ფოტოემოციები.-თბ.,2019.-გვ.70-73.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა