საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ვაჩე-ძორი (თურქეთი)

1.ბაგრატიონი გ. მოგზაურობა თურქეთში //ძეგლის მეგობარი.-1996.-N1/92.-გვ.56.
ვაჩეძორის სამონასტრო კომპლექსის აღწერილობა.
2.ხოშტარია დ. წმ. სტეფანეს ეკლესია ვაჩე-ძორის მონასტერში //ძეგლის მეგობარი.-1997.-N4(99).-გვ.23-35.
ვაჩე-ძორის კომპლექსში შემავალი წმ.სტეფანეს სახელობის გუმბათიანი ეკლესიის აღწერილობა და დათარიღება.
3.კალმახის ციხე და დიდი მონასტერი ვაჩი-ძორი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგალში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.54-70. //იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.354-361.
ვაჩეძორის სამონასტრო კომპლექსის აღწერილობა. შემორჩენილი წარწერების, მხატვრობისა და მღვიმეში ნაპოვნი საბუთების მიმოხილვა. ვაჩე-ძორის მონასტრის მთავარი ტაძრისა და მის ირგვლივ ნანგრევების სახით შემორჩენილი შენობების ნაშთების მოკლე აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: ნ.მარი, ვახუშტი ბაგრატიონი, კალგინი,ლიოზენი(ფოტოგრაფი).
4.სხირტლაძე ზ. ახალი მასალები საქართველოს სამხრეთი პროვინციების მოხატულობათა შესახებ //საბჭოთა ხელოვნება.-1986.-N3.-გვ.125-135.
ვაჩეძორის კედლის მხატვრობის შესახებ.
5.ტაო-კლარჯეთის ძეგლების ფოტოთეკა //ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა. საანგარიშო კრებული.-1998.-გვ.113-114.
ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ვაჩე-ძორის არქიტექტურა.
6.ბარნაველი თ. რამდენიმე წარწერა სამხრეთ საქართველოს ისტორიული პროვინციებიდან //მაცნე.-1970.-N1.-გვ.155-160.
ინგლისელი მეცნიერის დავით ვანდფილდის მიერ სამხრეთ საქართველოს პროვინციებში მოგზაურობის დროს მოპოვებული ვაჩეძორის ტაძრის წარწერების ფოტოასლები და მათი მიმოხილვა.
7.ვაჩეძორი //ტაო-კლარჯეთი. ისტორიისა და კულტურის ძეგლები [კატალოგი].-თბ.,2017.-გვ.27-29.
8.ვაჩეძორი //კუდავა ბ. ტაო-კლარჯეთი. ფოტოემოციები.-თბ.,2019.-გვ.63-67.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა