საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ხანძთა (თურქეთი)

1.ბოლქვაძე თ. იმოგზაურეთ ტაო-კლარჯეთში /ბურჯი ეროვნებისა.-2003.-N1-2.-გვ.20-23.
ხანძთის ეკლესიის თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ.
2.ბაგრატიონი გ. მოგზაურობა თურქეთში //ძეგლის მეგობარი.-1996.-N1/92.-გვ.39-40.
ცნობები IX-X საუკუნეების ძეგლის - ხანძთის შესახებ.
3.ტაო-კლარჯეთი ("გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების" მიხედვით) //გაფრინდაშვილი ქ. ქართული სულიერების სათავეებთან.-თბ.,2005.-გვ.73-150.
ცნობები ძეგლის შესახებ.
4.წმ. გრიგოლ ხანძთელი და საქართველოს "სინაი", ანუ კლარჯეთის თორმეტი სავანე: ხანძთა //გივიაშვილი ი., კოპლატაძე ი. ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2004.-გვ.69-74.
გრიგოლ ხანძთელის მიერ X საუკუნეში დაარსებული ხანძთის ტაძრის მდებარეობა, გიორგის მერჩულეს ცნობა ტაძრის შესახებ, ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული დახასიათება, წარწერების პალეოგრაფიულ-სტილისტური ანალიზი. ხუროთმოძღვრად მოხსენებულია ამონა, მშენებლად - მარკოზი. ტექსტს დართული აქვს 1904 და 2004 წლებში გადაღებული ფოტოები, ასევე ტაძრის საერთო ხედის, გუმბათის, გუმბათის სფეროს, წყაროსზედა საყდრის ფოტოები.
5.გუგუნავა ალ. მოგზაურობა ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში.-თბ.,1996.-გვ.14-15.
ხანძთის ისტორიისა და თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ. ტექსტს დართული აქვს ძეგლის ფოტო.
6.ინგოროყვა პ. გიორგი მერჩული .-თბ.,1954.-გვ.312-314.
ხანძთის სავანეში შემავალი ნაგებობების დახასიათება.
7.მაკალათია ს. მესხეთ-ჯავახეთი.-თბ.,1938.-გვ.21.
მიკლე ცნობები ძეგლის შესახებ.
8.ხანძთა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.XI.-თბ.,1987.-გვ.434.
მოკლე ცნობები ხანძთის მონასტრის შესახებ.
9.ჯანაშვილი მ. მესხეთი.-თბ.,1915.-გვ.19-20.
ხანძთის მონასტრისა და გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწეობის შესახებ.
10.ჯობაძე ვ. ხანძთის წმ. გიორგის მონასტერი //არტანუჯი.-1995.-N4.-გვ.55-72.
ხანძთის სავანეში შემავალი შენობა-ნაგებობების აღწერილობა.
11.ბაირამი ფაჰრიე ტაო-კლარჯეთის ქართული მონასტრები //ორიენტალისტი.-2003-2004.-გვ.19-29. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ხანძთის ეკლესიის მოკლე აღწერილობა.
12. ტაო-კლარჯეთის ძეგლების ფოტოთეკა //ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა. საანგარიშო კრებული.-1998.-გვ.113-114. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ხანძთის ეკლესიის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.
13.ხანცთის მონასტერი //ჯობაძე ვ. ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში.-თბ.,2007.-გვ.39-55.
მონასტრის დაარსების ისტორია, ტაძრის, სატრაპეზოსა დასამრეკლოს ხუროთმოძღვრული დახასიათება, აგების თარიღი, შედარება ტაოში აგებულ სხვა ეკლესიებთან , წარწერების ანალიზი, ძეგლის შესახებ არსებული წერილობითი წყაროების მიმოხილვა. ტექსტს დართული აქვს ილუსტრაციები (4-9)და (23-410).
14. საქართველოს "სინაი"-კლარჯეთის თორმეტი სავანე. ხანძთა //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.118-119.
გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწობის შესახებ. აშტ კურაპალატისა და გრიგოლ ხანძთელის მიერ VIIIნსაუკუნეში აგებული ტაძრის მოკლე აღწერილობა. ხანძთის შესახებ არსებული მოსაზრებები. მოხსენიებულნი არიან:კ.კეკლიძე, ნ.მარი, პ.ინგოროყვა, ნ.ჟ.მ.ტიერები და სხვები. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ტაძრის ფოტო.
15.ხანძთა //ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა: საანგარიშო კრებული.-თბ.,1998.-გვ.224. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
მოკლე ცნობა ხანძთის ტაძრის შესახებ. მოხსემნიებულინი არიან: გრიგოლ ხანძთელი, აშოტ კუხი, გურგენ ერისთავთერისთავი. დართულია შიდა ხედის ფოტო.
16.დევდარიანი რ. ხანძთის ტაძრის არქიტიპი და სიმბოლიკა //ბაბილო.-2004.-N.-გვ.25-36.
17.ხანძთა - გრიგოლის პირველი სავანე //ხოშტარია დ. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები.-თბ.,2009.-გვ.93-110.
ხანძთის სამონასტერო კომპლექსის დაარსების ისტორია; კლარჯეთის ერთადერთი "ჩახაზული ჯვრის" ტიპის ეკლესიის დატალური აღწერილობა; წარწერათა სტილისტური და ენობრივი ანალიზი. მოხსენიებულნი არაინ: გრიგოლ ხანძთელი, გიორგი მერჩულე, ნ. ჩუბინაშვილი, ვ. ჯობაძე. ტექსტს ერთვის ხანძთის მონასტრის გეგმა ვ. ჯობაძის მიხედვით, ეკლესიის გეგმა, ეკლესიის განივი ჭრილი, ხედი აღმოსავლეთისაკენ, გრძივი ჭრილი, ხედი ჩრდილოეთისაკენ, ტრომპის სქემა ვ. ჯობაძის მიხედვით, სამხრეთი ფასადი-ჩანახაზები.
18.თოფჩიშვილი რ. ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციის შესახებ //ისტორიული რეპრეზანტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, თბილისი, საართველო.-თბ.,2012.-გვ.46-
47. რეზ. ინგლ. ენაზე.
19.ხანძთა//იმოგზაურე ტაო–კლარჯეთში.–თბ.,2014.–გვ.32–37.
ხანძთის არქიტექტორული კომპლექსის შემადგენლობა და ისტორიულ–მხატვრული ანალიზი. ტექსტს ახლავს ფოტოები.
20.ჯაგოდნიშვილი თ.ხანძთა ძველი,ახალი...-თბ.,2014.-გვ.179.
ახალი სამეცნიერო მოსაზრება გრიგოლ ხანძთელის მიერ აგებული ხანძთის მონასტრის ადგილმდებარეობის შესახებ.რეზ.ინგლ.ენაზე.წიგნს ერთვის ფოტომასალა.
21.ხანძთა //ჩოხარაძე მ. ხანძთა და "ათორმეტ სავანეთა" მხარის ძველი სალოცავები.-თბ.,ბათუმი.-2015.-გვ.256-260.
22.ხანძთა //ტაო-კლარჯეთი. ისტორიისა და კულტურის ძეგლები [კატალოგი].-თბ.,2017.-გვ.45.
23.ხანძთა //გრძელიშვილი ნ. რელიგიური ტურიზმი.-თბ.,2018.-გვ.175-176.
24.ხანძთა //ნონეშვილი ა. ქართული კულტურა უცხოეთში 100 მოღვაწე და ძეგლი.-თბ., 2017.-გვ.51.
ტექსტს ახლავს ფერადი ფოტო.
25.ხანძთა //კუდავა ბ. ტაო-კლარჯეთი. ფოტოემოციები.-თბ.,2019.-გვ.59-62.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა