საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

მერეს ეკლესია (თურქეთი)

1.ინგოროყვა პ. გიორგი მერჩულე.-თბ.,1954.-გვ.343-344.
მერეს ტაძრის ისტორია.
2.ტაო-კლარჯეთი (გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მიხედვით) //გაფრინდაშვილი ქ. ქართული სულიერების სათავეებთან.-თბ.,2005.-გვ.73-150.
მერეს ტაძრის მოკლე დახასიათება.
3.გოგიაშვილი თ. ცნობარი ძეგლთა შესწავლისათვის //ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში.-1975.-N3.-გვ.54-55.
მერე - მოკლე ცნობები და ბიბლიოგრაფია.
4.ბაირამი ფაჰრიე ტაო-კლარჯეთის ქართული მონასტრები //ორიენტალისტი.II.-2003-2004.-გვ.19-29. ტექსტი ქართულ და თურქულ ენებზე.
მერეს ეკლესიის მოკლე აღწერილობა. გამოთქმულია მოსაზრება ძეგლის აგების თარიღზე.
5.წმ. გრიგოლი ხანძთელი და საქართველოს "სინაი", ანუ კლარჯეთის თორმეტი სავანე: მერე //გივიაშვილი ი., კოპლატაძე ი. ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2004.-გვ.54.
მოკლე ცნობა ვახტანგ გორგასლის მიერ აშენებულ ეკლესიის (გაანადგურა მურვან ყრუმ, აღდგენილია აშოტ კურაპალატის დროს, გრიგოლ ხანძთელის მიერ)შემორჩენილია სავანის დღენდე შეუსწავლელი ნაშთები.
6.მერე //ჩოხარაძე მ. ხანძთა და "ათორმეტ სავანეთა" მხარის ძველი სალოცავები.-თბ.,ბათუმი.-2015.-გვ.267-270.
7.მერე //ტაო-კლარჯეთი. ისტორიისა და კულტურის ძეგლები [კატალოგი].-თბ.,2017.-გვ.34.
8.მერე //კუდავა ბ. ტაო-კლარჯეთი. ფოტოემოციები.-თბ.,2019.-გვ.78-80.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა