საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

შუამთა (თელავის რ-ნი)

1.ახალი შუამთა //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.87.
მოკლე ცნობები ტაძრის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
2.ახალი შუამთა //საქართველო:ენციკლოპედია.-თბ.,1997.-გვ.284.
შუამთის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ნაგებობის - ღვთისმშობლის შობის სახ.ეკლესიის, მრავალსართულიანი კოშკისა და სამრეკლოს აღწერილობა, ძეგლის დათარიღება. მოხსენიებულია ლევან კახთა მეფის მეუღლე თინათინი (მე-16 ს.).
2.ბერიძე ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1994.-გვ.127-130. ტექსტს ახლავს ფოტომასალა.
3.კერესელიძე ი. 26 ოქტომბერს 1860 წელს ს. რუისპირი //ცისკარი.-1861.-№ 8.-გვ.349-355.
ახალი შუამთის მონასტრის აშენების ისტორია. მოხსენიებულია ერეკლე მეორე.
4.ახალი შუამთის ხახულის ღვთისმშობლის დედათა მონასტერი.-თბ.,2002.
ბუკლეტი. XVI საუკუნის 50-იან წლებში კახეთის მეფის, ლევანისა და მისი მეუღლის თინათინის მიერ აგებული ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრულუ დახასიათება, ისტორია, სამონასტრო ცხოვრება, მოხატულობა.ტექსტს ერთვის ფერადი ილუსტრაციები.
5.არჯევანიძე ი. თბილისიდან ალაზნის ველისაკენ.-თბ.,1958.-გვ.227-228.
ცნობები XVI საუკუნის ძეგლის-შუამთის შესახებ.
6.ახალი შუამთა //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.171.
მონასტრის მოკლე არქიტექტურული ანალიზი.
7.ახალი შუამთა. შუამთა //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.64-67.
ხალხური გადმოცემა ახალი შუამთის ეკლესიის აგების შესახებ; ძველი და ახალი შუამთის ეკლესიების მოკლე აღწერილობა. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენბეზე. დართულა ძეგლების ფოტოები.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა