საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

მზეჭაბუკ ათაბაგის ციხე-დარბაზი და ეკლესიის ნანგრევები (თურქეთი)

1.ათაბაგ მზეჭაბუკის ციხე //თაყაიშვილი ექვ. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წ.-პარიზი.-1938.-გვ.41-42.
ათაბაგ მზეჭაბუკის ციხე-დარბაზისა და ეკლესიის ნანგრევების ხუროთმოძღვრული დახასიათება, წარწერების ანალიზი.
2.გივიაშვილი ი. ბარდუსის ხეობის არქიტექტურული მემკვიდრეობის წინასწარი მიმოხილვა //სამეცნიერო პარადიგმები.-თბ., 2009.-გვ.655-658.
ბარდუსის ხეობის (ამიერტაო, ერზრუმის ვილაიეთი) აღწერილობა; ხეობა ისტორიულ წყაროებში; ხეობის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობაში; მოკლე ცნობა მზეჭაბუკ ათაბაგის სასახლის შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: ექვ. თაყაიშვილი, ვახუშტი ბატონიშვილი, ბ. ბაუმგარტნერი, კადიროგლუ, სოილ კოპასძე-ტაოს ამილახვარი. ტექსტს ერთვის ბარდუსის რუკა და მდინარე ბარდუსის ხეობის ფოტო.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა