საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

გურჯაანის ქვაშვეთი (გურჯაანის რ-ნი)

1.ბერიძე ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1994.-გვ.153-155.
ძეგლის არქიტექტურული და ხუროთმოძღვრული თავისებურებანი.
2.გურჯაანის ქვაშვეთი //გენგიური ნ. კუპელჰალე.-თბ.,2005.-გვ.106-109.
გურჯაანის ქვაშვეთის ხუროთმოძღვრული (გარე მოცულობა, შიდა სივრცე) აღწერილობა, ვ.ბერიძის მოსაზრება ძეგლის აგების თარიღის განსაზღვრისათვის. ტექსტს დართული აქვს ეკლესიის გეგმა და ფოტოები.
3.შაქრო [გულისაშვილი ზაქარია} მგზავრის შენიშვნები //გაზ. "ივერია".-1889(6 ოქტ.).-N188.-გვ.2-3.
სოფ. გურჯაანის ძველი ეკლესიების აღწერა.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა