1

1, 10, 100, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 15, 16, 17, 18, 19

2

2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3

3., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4

4., 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

5

5., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

6

6., 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

7

7., 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

8

8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

9

9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

აგარა, ავაზი, ავშარა, ალქატი, ალყა, ამიერითგან უკუნისამდე, ანაკოფია, ანეული, არ იშვნია, არგანი, არდაგი, ასლანი, ასლი, ასპანური, ასპიტი, აუბნებდის, აღაპი, აყაფი, აშოღლანი, აშპაზი, აშპაშხანა, აშუღ-ყარიბი, აშუღი, აშუშა, აჩაბაჩა, აჩანაგებს, აჩაჩხვა, აჩხოტი, აცაბაცად, აცე, აძაღლებული შვილი, აძუებული, აწაპნა, აწვია, ახლად სუმბული ამოსვლოდა

ბაზიერი, ბატასინი, ბეჩი, ბზე, ბილდირგა, ბისტი, ბმო, ბოლნისი, ბორა, ბურსა (ბრუსა), ბუღდანია

გაიწყვნენ, გამოუტევა, გამოუტევე, გამოხდა ხანი, განზრახული გაათაო, განიძარცვა, განუტევის, განჯა, გარაო, გზირი, გზის გადასავალს, გილანი, გლახაკი, გოდოლი, გონებდა უფროსსა სარგებელსა, გონჯი, გრანდუკი, გრემა ქმნილიყო, გულის ფიცართა გამოეწერა, გულისხმიერება, გულღრძო, გულხადარა, გულხენეში

დავრიში, დაიმარხა, დაკოდილი, დარაკა, დარბაზთუხუცესი, დარუბანდი, დასტურ, დასცა ქვე, დაუსართე, დაღლეტილი, დაღრეჯილი, დაძაბუნება, დაჭმუნდა, დიდად უსუქარი, დიდი ურვა შექმნა, დრო შემოიგდოს, დუკა, ღალფად

ებრენიკი, ედესი, ევლათი, ერგასი, ეს საქმე სამეფოდ გახდა, ესვიდა, ეჩო

ვარდი ზაფრანად შეჰქმნოდა, ვარხვი, ვერ შერიგდნენ, ვერა ღონე დაუდვა, ვირემ, ვლახეთი

ზავთი, ზანგელა, ზვერი, ზმა, ზრო

თავრიზი, თვალაგანა, თვისი თემი, თომარ - ჯიღა, თოქმაჩი, თუ უნებს რამე, თურიჯანი (თუნიჯარი)

იმიზდებს, ისპაანი, ისულე, იქენებენ

კარაული, კეთროვანი, კეკელა, კერატი, კირმანეული, კირჩხიბი, კლარჯეთი, კმა, კონსტანტინეპოლი, კორდი, კრონოსი, კროჭი, კუმკუმი

ლავდიკია, ლამბი, ლელი, ლიტრა

მაგისტროსი, მარტვილი, მარჩილი, მაშია, მებოძირი, მეკობრე, მელნის გუბენი გიშრის ლერწმით შემოესარა, მესტუმრეთუხუცესი, მეფუნდუკე, მეშველი დაუძვირდა, მთა გაიხსნა, მთა შეიკრა, მთელი, მთიები, მთლივ შენთქა, მკალავი, მკალი, მოგვი, მოიმართებულეთ, მოიღვაწა, მოლარე, მორჩა, მოყვარ-ჟამ, მოჩა, მრწემი, მსგეფსი (მზგეფსი), მსხემი, მყვარი, მყოვარ-ჟამ, მცირედ ქუფრი მოჰხვეოდა, მწირი, მჭელი, მხიბლავი

ნათხზენი, ნაკეთარი, ნალბანდი, ნასთი, ნასულთქმი, ნუზლი

ორძალი, ოსპი

პაშტა, პირაშკმული, პირმწყაზარი

რამაზანი, რასათვის ძნიად გიჩნს ყოფა ჩემთანა, რიდე, რის უფალია

საგათა, საგდებელი, სადაფი, სადრი, სალამანდარი (სალამანდრა), სალარო, სამანი, სამზირალი, სამსალა, საპალნე, საპატიჟო, საპყარი, სასალუქო, საწდე, საწუთროს დაცლა, საჭურველი, სახე თვისი, ეტრატსა ზედა გამოწერილი, სეფეთუხუცესი, სეფეწული, სეფქა, სიბრძნითა მისითა ცათა აღწევნილ იყო, სიმწყაზრე, სისტანი, სიტყვამარჯვე ხამს, სიქველე, სიქიშპე, სლვასა იქა-აქა, სპა, სპასპეტი, სტავრა, სცთა, სძისა

ტაბიკი, ტაიჭი, ტალა, ტალი, ტანსარო, ტინი, ტყავის ქარტა

უარშიობს, უგვანი, უზაკველი, უზანი, უმარავი, უნჯი, უპოვარი, უსასყიდლო, უსაცილოდ, უსხი, უღელი, უყესა ტალახსა შიგან გაატარე, უხუცესი

ფეშხო, ფლიდი, ფლური, ფოლორცი, ფუნდუკთა უშუღართა დგომასა, ფუნდუკი, ფუნდურა, ფუცეს, ფშვა, ფხვრა

ქაბა, ქარავანი, ქაშანი, ქაჩაჩი, ქერი, ქველის საქმე, ქვრიმა, ქიშმირი, ქოსა, ქურთისტანი

ღადო, ღერღეტი

ყადი, ყვნა, ყია

შამი, შაშარი, შეამცნივა, შეიბღალოს, შემოსწყრა, შენი საქმე იურვე, შესმენილნი, შეუგბო, შეცოდების შენდობა, შინ შეიქეც, შუღლი

ჩინ-მაჩინი, ჩჩვილთა წულთაებრ

ცვილი, ცოხნა, ცუდად დაგიშვრია, ცხედარი

ძეს, ძოღან

წავიდა სხვაგან სამწიროდ, წანწალა, წაუხვნეს, წლის გასრულებაზე, წყალჯავარი

ჭამებული, ჭანგი, ჭაშა, ჭინჭრაქა, ჭკუითა ხმელთათა სიგრძე და განი სრულად განეზომა

ხადუმი, ხათუნი, ხალიფა, ხარგა, ხელარგოსანი, ხელი, ხვავი, ხვასტაგი, ხირაული, ხორომი

ჯალაბი, ჯილღა

ჰალაბი, ჰუბუტი

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9