ავანტურული რომანი, ავტობიოგრაფია, აკადემიური მჭერმეტყველება, ალეგორია, ალეგორიული სახე, ალიტერაცია, ამფიბრაქი, ანაპესტი, ანაფორა, ანტითეზისი, ანტონიმი, არაპირდაპირი დახასიათება, არქაიზმი, ასონანსი, აღწერა, აღწერითი თხზულება, აშუღური, ახალი პოემა, ახალი ტრაგედია

ბაიათი, ბალადა, ბარბარიზმები, ბგერწერა, ბესიკური, ბიოგრაფია, ბოლორითმები

გავრცობილი ანტითეზისი, გამეორება, გაპიროვნება, გაჩუმება, გმირული სახე, გრადაცია

დაბალი შაირი, დაქტილური რითმა, დაქტილური ტერფი, დახასიათება, დიალოგი, დისონანსი, დრამა, დრამატული სახე, დღიური

ევფემიზმი, ევფონიზმი, ელეგია, ელიპსისი, ეპიგრამა, ეპიგრაფი, ეპიზოდი, ეპითეტი, ეპიკური სახე, ეპილოგი, ეპიტაფია, ეპიფორა, ეპოსი, ექსპოზიცია

ვაჟური რითმა, ვულგარიზმი

ზედაქტილური რითმა, ზუსტი რითმა, ზღაპარი

თავისუფალი ლექსი, თავრითმები, თეთრი ლექსი, თემა, თემატიკა

იამბი, იგავ–არაკი, იდეა, იდილია, ინვერსია, ინტერნაციონალური სიტყვები, ირონია, ისტორიული რომანი

კაკოფონია, კერძო აღწერა, კვანძი, კვანძის გახსნა, კიბური რითმა, კლასიციზმი, კლაუზულა, კომედია, კომპოზიცია, კომპონენტი, კონსონანსი, კონტრასტული სახეები, კულმინაცია

ლეგენდა, ლექსი, ლირიკა, ლირიკული ლექსის კომპოზიცია, ლირიკული გადახვევა, ლირიკული სახე, ლირიკულ–ეპიკური ნაწარმოები, ლიტერატურული დახასიათება, ლიტერატურული მეთოდი, ლიტერატურული მიმართულება, ლიტერატურული მიმდინარეობა, ლიტოტესი

მადრიგალი, მაღალი შაირი, მაჯამა, მდიდარი რითმა, მეტაფორა, მეტონიმია, მეტრული ლექსთწყობა, მითი, მიმიკა, მისასალმებელი მჭერმეტყველება, მოთხრობა, მოთხრობითი თხზულება, მონოლოგი, მოტივი, მრჩობლედი, მუხამბაზი, მუხლი, მხატვრული ნარკვევი, მხატვრული სტილი, მხატვრული შედარება

ნატურალიზმი, ნეკროლოგი, ნეოლოგიზმი, ნოველა

ოდა, ომონიმები, ოქტავა

პამფლეტი, პარალელიზმი, პასკვილი, პეიზაჟი, პეონი, პერიოდი, პერიფრაზი, პირაპირი, პირდაპირი დახასიათება, პირდაპირი ექსპოზიცია, პლეონიზმი, პოემა, პოეტური სინტაქსი, პოეტური თვითნებობა, პორტრეტი, პროლოგი, პროფესიონალიზმი

ჟარგონი

რაინდული რომანი, რეალიზმი, რეალისტური სახე, რემარკები, რეპლიკა, რითმა, რიტმი, რიტორული შეკითხვა, რიტორული მიმართვა, რიტორული შეძახება, რკალური რითმა, რომანი, რომანტიზმი, რომანტიკული სახე

სააგიტაციო მჭერმეტყველება, სადისკუსიო მჭერმეტყველება, საერთო აღწერა, სამგლოვიარო მჭერმეტყველება, სამოსამართლო მჭერმეტყველება, საორატორო მჭერმეტყველება, სატირა, სატირული ლირიკა, სატირული რომანი, საყოფაცხოვრებო რომანი, სენტიმენტალიზმი, სილაბური ლექსთწყობა, სიმბოლიზმი, სიმბოლო, სინეკდოქე, სინონიმები, სინონიმური სახეები, სიუჟეტი, სონეტი, სოციალური რომანი, სტროფი

ტაეპი, ტავტოლოგია, ტერიტორიული დიალექტი, ტერფი, ტერცინა, ტიპი, ტონური ლექსთწყობა, ტრაგედია, ტრაგიკული სახე, ტრიოლეტი, ტროპი

ფაბულა, ფანტასტიკური რომანი, ფიგურები, ფისტიკაური, ფსიქოლოგიური რომანი, ფუტურიზმი

ქალური რითმა, ქართული ლექსთწყობა, ქვეთემა, ქორეული ტერფი

ღარიბი რითმა

შავთელური, შაირი, შერეული, შეწყობილი, შინაგანი რითმები, შინაგან–გარეგანი რითმა, შპანუნგი

ჩართული ეპიზოდი, ჩახრუხაული

ცეზურა, ცენტრალური მოტივი

ძველი პოემა, ძველი ტრაგედია, ძირითადი ამბავი

წინაამბავი, წყობილი

ჯვარედი რითმები

ჰეგზამეტრი, ჰიმნი, ჰიპერბოლა

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9