1 2 3 4 5 6 7 8 9

ბა ბე ბი ბნ ბო ბრ ბუ
ბრა ბრო ბრძ ბრჭ
შერჩეული ტერმინები: 12 გვერდი: 1 / 1
ბროლ-ბაკმული
ბროლივით ელვარე, შარავანდით მოსილი =8. ამბავი ავთანდილისა ასმათს რომ ეუბნების ქვაბს შიგან; ; 235 ; ; (ა) ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული, ; (ბ) ზედა შეჯდა, გაემართა, ქვაბი [სრულად »»]
ბროლ-ბალახშ-მინა
ეს კომპოზიტი ზედსართავი სახელია. იგი აღნიშნავს ბროლ-პირისახა, ლალისტუჩება და მინანქრისებრკანიან ქალს — ნესტანს =17. ტარიელისა და ნესტანის პირის-პირ შეყრა; ; 412 ; ; (ა) „მონა შემოდგა, [სრულად »»]
ბროლ-ბალახში
ტუჩ-კბილის აღმნიშვნელი მეტაფორაა =1. დასაწყისი ; 1; (ა) რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ; (ბ) ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ; (გ) ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, [სრულად »»]
ბროლ-ვარდი
პირისახის ფერისა ღმნიშვნელი მეტაფორაა =37. პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა; ; 875 ; ; (ა) მივიდოდა, მიუბნობდა ყმა მტირალი, ფერ-შეცვლილი,; (ბ) ქედსა რასმე გარდაადგა, ველი აჩნდა [სრულად »»]
ბროლი
პირისახის, თეთრი სახისკანის აღმნიშვნელი მეტაფორაა =8. ამბავი ავთანდილისა ასმათს რომ ეუბნების ქვაბს შიგან; ; 235 ; ; (ა) ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული, ; (ბ) ზედა შეჯდა, [სრულად »»]
ბროლი და ვარდ-გიშერი
ბროლი თინათინის თეთრი კანის აღმნიშვნელი მეტაფორაა, ვარდ-გიშერი - ღაწვებისა და შავი თმისა =30. ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა ; ; 677 ; ; (ა) იგი მუნით წამოსრული სევდამანცა განა [სრულად »»]
ბროლი და ლალი
თეთრი კანისა და ვარდისფერი სახის აღმნიშვნელი მეტაფორა =5. თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად; ; 124; ; (ა) ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, ; (ბ) იმღერდა [სრულად »»]
ბროლი სრულად დაილეწა
სახისკანი სულ დაიხეთქა (ბროლი თეთრი სახისკანის აღმნიშვნელი მეტაფორაა) =29. ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა; 628 ; ; (ა) „დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით,; (ბ) ზღვასა [სრულად »»]
ბროლისა საფოცხელი
ტარიელის თითების აღმნიშვნელი მეტაფორა =63. ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება; ; 1603 ; ; (ა) ინდოეთს ზედა წაადგა, მუნ მთა და დიდი ქედია;; (ბ) აჩნდა ლაშქარი უსახო, [სრულად »»]
ბროლისა ფიცართა
თეთრი პირისახის აღმნიშვნელი მეტაფორა =58. ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა; 1436 ; ; (ა) ზღვათა მეფესა წინაშე გაგზავნა მახარობელი,; (ბ) შესთვალა: „მოვალ ტარიელ, მტერთა მძლე, მოსრვით [სრულად »»]
ბროლისა ყორები
კბილთა აღმნიშვნელი მეტაფორა =61. ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან; ; 1557 ; ; (ა) მას დღე ავთანდილ პატრონად ზის და ხელმწიფე ზენია,; (ბ) მასთანა მჯდომსა ტარიელს ჰშვენიან [სრულად »»]
ბროლსა სეტყვს
ბროლის ცრემლს ღვრის =5. თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად; ; 124; ; (ა) ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, ; (ბ) იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9