1 2 3 4 5 6 7 8 9

ქა ქე ქვ ქმ ქნ ქო ქს ქუ ქც
შერჩეული ტერმინები: 99 გვერდი: 1 / 5
ქადებულსა
შეპირებულს =31. დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი; ; ; 734 ; ; (ა) „რა გათენდა, შეეკაზმა, ყმა გავიდა ადრე გარე;; (ბ) იტყვის: ნეტარ, მიჯნურობა არ დამაჩნდეს, [სრულად »»]
ქალ-ყმანი
ნესტანი და ტარიელი
ქალაქი
ქალაქი, ციხე =5. თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად; ; 124; ; (ა) ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, ; (ბ) იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი ჩანგი. ; (გ) [სრულად »»]
ქალაქით გახდა ზრიალი
ქალაქიდან ზრიალი, პანიკის ხმა გამოვიდა ◊ მთელი ქალაქიდან ზრიალით გამოემართა ჯარი
ქალაქსა
იგულისხმება: დედაქალაქს
ქალი
ლაპარაკია ასმათზე =; 25. ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა; ; 554 ; ; (ა) „მოვიდა კაცი, „სასიძო მოვაო”, მოსლვა გვახარა,; (ბ) მაგრა თუ ღმერთი რას [სრულად »»]
ქალმან შავმან
იგულისხმება, როგორც ჩანს, შავი მონა-ქალი, მკურნალობის მცოდნე ◊ ასმათი „შავს” ანუ უბედურს თავის თავს უწოდებს (ალ.ჭინჭარაული). 26. ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის [სრულად »»]
ქარვა
გაყვითლებული პირისახის აღმნიშვნელი მეტაფორა
ქარვან-სრანი
ქარვასლები, სავაჭრო და ვაჭართა დასაყენებელი სახლები =43. ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა; ; 1070; ; (ა) ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა,; (ბ) ნახეს ქალაქი, მოცული [სრულად »»]
ქართველთა ღმრთისა
თამარ მეფის
ქართული
აქ: სიტყვა =1. დასაწყისი ; 1; (ა) რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ; (ბ) ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ; (გ) ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა, [სრულად »»]
ქარქაშოსანი
აქ: ზედსართავი ავთანდილს ახასიათებს და არა მის ხმალს იხ. კომენტარი 74(გ) =3. როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა; ; ; 74; ; (ა) დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი, ; (ბ) [სრულად »»]
ქაფი
მხარ-იღლიის დასაცავი ჯაჭვი =18. ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი; ; 426; ; (ა) „დილასა შევჯე, ვუბრძანე: „ჰკარით ბუკსა და ნობასა!“ ; (ბ) სრულთა სპათასა ვერ გითხრობ არ შესასხდომლად [სრულად »»]
ქაცვი
ეკალი =30. ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა ; ; 677 ; ; (ა) იგი მუნით წამოსრული სევდამანცა განა მოკლა!; (ბ) პირსა იხოჭს, ვარდსა აპობს, ხელი მისი გაამხოკლა;; (გ) სისხლსა მისგან [სრულად »»]
ქაჯეთით
ქაჯეთიდან
ქაჯეთით ამიკიდია
ქაჯეთიდან წამომიღია აკიდებული
ქება
აღწერა ამ მხიარულებისა =; 10. ტარიელისაგან თავის ამბვის მბობა ავთანდილთანა; ; ; 315 ; ; (ა) „ისმენდი, მოეც გონება ჩემთა ამბავთა სმენასა, ; (ბ) საუბართა და საქმეთა ვითა ძლივ ვათქმევ ენასა! [სრულად »»]
ქებად შენდა
შენს საქებრად =20. წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი; ; 496 ; ; (ა) „მონა მოვიდა, მიამბო ამბავი მან მართალია:; (ბ) „თქვენსა ამბავსა იკითხავს აჯიღოსანი ქალია“.; (გ) მაშინვე [სრულად »»]
ქებასა დაჰკრთების
(ტარიელისგან) ქებას უკრთის, ეუხერხულება
ქედი
კისერი
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9