1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
1
დასაწყისი =1; (ა) რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ; (ბ) ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ; (გ) ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა, ; (დ) მისგან არს [სრულად »»]
10
ტარიელისაგან თავის ამბვის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო =315 ; ; (ა) „ისმენდი, მოეც გონება ჩემთა ამბავთა სმენასა, ; (ბ) საუბართა და საქმეთა ვითა ძლივ ვათქმევ ენასა! ; (გ) იგი, ვინ ხელ-მქმნა, [სრულად »»]
11
ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა, პირველ რომ გამიჯნურდა =346 ; ; (ა) კვლა დაიწყო თქმა ამბისა მან, რა ხანი მოიტირა: ; (ბ) დღესა ერთსა მე და მეფე მოვიდოდით, გვენადირა; ; (გ) მიბრძანა, თუ: „ქალი [სრულად »»]
12
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი =382; ; (ა) „წიგნი ვნახე, მისი იყო, ვისი მდაგავს ალი გულსა; ; (ბ) მოეწერა მზისა შუქსა: „ნუ დაიჩენ, ლომო, წყლულსა!; (გ) მე შენი ვარ, [სრულად »»]
13
წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი =387; ; (ა) „თვალთა დავიდევ უსტარი მე მისგან მონაწერია. ; (ბ) პასუხად ვსწერდი: „მთვარეო, შენმცა მზე ვით მოგერია? ; (გ) მე ღმერთმან იგი ნუ [სრულად »»]
14
წიგნი ტარიელისა ხატაელთ თანა და კაცის გაგზავნა =393; ; (ა) „გავგზავნე კაცი ხატაეთს და წიგნი ჩემ-მაგიერი; ; (ბ) მივსწერე: „მეფე ინდოთა არისმცა ღმრთულებრ ძლიერი! ; (გ) მათი ერთგული გაძღების [სრულად »»]
15
ნესტანისაგან ტარიელისა ხმობა =397; ; (ა) „დღესა ერთსა საწოლს მოვე მეფისა სრით წამოსრული, ; (ბ) ვჯე და მასვე ვიგონებდი, არ მიეცა თვალთა რული; ; (გ) წიგნი მქონდა საიმედო, ამად ვიყავ [სრულად »»]
16
წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი =406; ; (ა) „ხატაეთს მყოფნი მოვიდეს, მათგან მოსლვისა დრონია, ; (ბ) სიტყვანი შემოეთვალნეს ლაღნი და უკადრონია: ; (გ) „არც რამე ჩვენ ვართ [სრულად »»]
17
ტარიელისა და ნესტანის პირის-პირ შეყრა =412 ; ; (ა) „მონა შემოდგა, მივეცი საქმესა გაკვირვებულსა; ; (ბ) ასმათის წიგნი მომართვა მე მეტად შეჭირვებულსა, ; (გ) ეწერა: „გიხმობს შენი მზე შენ, [სრულად »»]
18
ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი =426; ; (ა) „დილასა შევჯე, ვუბრძანე: „ჰკარით ბუკსა და ნობასა!“ ; (ბ) სრულთა სპათასა ვერ გითხრობ არ შესასხდომლად მზობასა, ; (გ) ლომმან მივჰმართე [სრულად »»]
19
წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა =469 ; ; (ა) „წიგნი დავწერე: „მეფეო, სვემცაა თქვენი სვიანად! ; (ბ) მე ხატაელთა მიმუხთლეს, თუცა მათ ეცა ზიანად. ; (გ) ჩემი ამბავი [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9