1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
3
როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა =74; ; (ა) დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი, ; (ბ) ძოწეულითა მოსილი, პირად ბროლ-ბადახშოსანი, ; (გ) პირ-ოქრო რიდე ეხვია, შვენოდა [სრულად »»]
30
ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა =677 ; ; (ა) იგი მუნით წამოსრული სევდამანცა განა მოკლა!; (ბ) პირსა იხოჭს, ვარდსა აპობს, ხელი მისი გაამხოკლა;; (გ) სისხლსა მისგან დადენილსა მხეცი ყოვლი [სრულად »»]
31
დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი =734 ; ; (ა) „რა გათენდა, შეეკაზმა, ყმა გავიდა ადრე გარე;; (ბ) იტყვის: ნეტარ, მიჯნურობა არ დამაჩნდეს, და-მცა-ვფარე!“; (გ) [სრულად »»]
32
ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი =782 ; ; (ა) შერმადინს ეტყვის, უბრძანებს პირ-მზე, ნათელთა მფენელი:; (ბ) „ესე დღე არის იმედი, ჩემის გულისა მლხენელი,; (გ) შენგან თავისა შენისა საჩემოდ [სრულად »»]
33
ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, ოდეს გაიპარა =796 ; ; (ა) „დაჯდა წერად ანდერძისად, საბრალოსა საუბრისად:; (ბ) „ჰე, მეფეო, გავიპარვი ძებნად ჩემგან საძებრისად;; (გ) ვერ დავდგები [სრულად »»]
34
ლოცვა ავთანდილისა =819; ; (ა) „ილოცავს, იტყვის: მაღალო, ღმერთო ხმელთა და ცათაო,; (ბ) ზოგჯერ მომცემო პატიჟთა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო,; (გ) უცნაურო და უთქმელო, უფალო უფლებათაო, ; (დ) მომეც [სრულად »»]
35
ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა =823; ; (ა) აწ ამბავი სხვა დავიწყო, - ყმას არ წავჰყვე წამავალსა.; (ბ) არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა;; (გ) რა გათენდა, [სრულად »»]
36
წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ =840 ; ; (ა) მთვარე მზესა მოეშორვოს, მოშორვება გაანათლებს,; (ბ) რა ეახლოს, შუქი დასწვავს, გაეყრების, ვერ იახლებს,; (გ) მაგრა ვარდსა უმზეობა [სრულად »»]
37
პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა =875 ; ; (ა) მივიდოდა, მიუბნობდა ყმა მტირალი, ფერ-შეცვლილი,; (ბ) ქედსა რასმე გარდაადგა, ველი აჩნდა მზიან-ჩრდილი;; (გ) ნახა, შავი შამბთა პირსა დგა [სრულად »»]
38
მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა =915 ; ; (ა) „რა წამეკიდა,ყველაი წვრილად გიამბო ენითა,; (ბ) მერმეღა გაბრჭევ მართალი მაგა გულითა ბრძენითა;; (გ) შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა [სრულად »»]
39
აქა ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა =925; ; (ა) იტირეს და გაემართნეს, ქვაბისაკე თავნი არნეს;; (ბ) რა ასმათმან დაინახნა, განაღამცა გაეხარნეს! ; (გ) მოეგება, [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9