1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
4
ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა =86; ; (ა) ნახეს, უცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, ; (ბ) შავი ცხენი სადავითა ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა, ; (გ) ხშირად ესხა [სრულად »»]
40
წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა =960; ; (ა) ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა?; (ბ) ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!; (გ) სად წაიყვან სადაურსა, სად [სრულად »»]
41
ავთანდილისაგან ფრიდონისას მისლვა, ტარიელს რომ გაეყარა =978 ; ; (ა) ყმა მტირალი სამოც-ათ დღე ზღვისა პირსა მივა გზასა;; (ბ) შორით ნახა, მენავენი მოვიდოდეს შიგან ზღვასა;; (გ) მოიცადა, [სრულად »»]
42
წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა =1034; ; (ა) ყმა მიმავალი მიუბნობს, მსგავსი მთვარისა სრულისა,; (ბ) არს თინათინის გონება მისად სალხენად გულისა,; (გ) [სრულად »»]
43
ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა =1070; ; (ა) ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა,; (ბ) ნახეს ქალაქი, მოცული გარე ბაღისა ტევრითა,; (გ) გვარად უცხონი ყვავილნი ფერითა [სრულად »»]
44
ფატმანისგან ავთანდილის გამიჯნურება =1090; ; (ა) სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის: ; (ბ) გილიზღებს და შეგიკვეთებს, მიგინდობს და მოგენდობის,; (გ) მართ ანაზდად გიღალატებს, [სრულად »»]
45
წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო =1093 ; ; (ა) დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი,; (ბ) მისისა მიჯნურობისა, მისთა პატიჟთა მცნეველი,; (გ) მისთა მსმენელთა გულისა შემძრველი, [სრულად »»]
46
წიგნი ავთანდილისა ფატმანის პასუხად მიწერილი =1104; ; (ა) მიუწერა: „წავიკითხე შენი წიგნი, ჩემი ქება.; (ბ) შენ მომასწარ, თვარა შენგან მე უფრო მჭირს ცეცხლთა დება;; (გ) შენცა გინდა, მეცა [სრულად »»]
47
აქა ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა =; 1130 ; ; (ა) „ამა ქალაქსა წესია დღესა მას ნავროზობასა –; (ბ) არცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა;; (გ) ყოველნი სწორად დავიწყებთ [სრულად »»]
48
ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა =1222 ; ; (ა) ვა, საწუთროო, სიცრუვით თავი სატანას ადარე!; (ბ) შენი ვერავინ ვერა ცნას, შენი სიმუხთლე სადა-რე;; (გ) პირი მზისაებრ საჩინო სად [სრულად »»]
49
წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანის წინაშე მიწერილი =1279; ; (ა) ფატმან სწერს: „აჰა, მნათობო, სოფლისა მზეო ზენაო,; (ბ) შენთა შორს მყოფთა ყოველთა დამწველო, ამაზრზენაო,; (გ) სიტყვა-მჭევრო და [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9