1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
5
თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად =124; ; (ა) ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, ; (ბ) იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი ჩანგი. ; (გ) შემოვიდა მას წინაშე [სრულად »»]
50
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა =1294 ; ; (ა) პირ-მზე სწერს: „აჰა, ხათუნო, დედისა მჯობო დედაო!; (ბ) მისგან ტყვე-ქმნილსა სოფელმან რა მიყო, ამას ჰხედაო?; (გ) მე, გლახ, მათ ჩემთა პატიჟთა [სრულად »»]
51
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთან მიწერილი =1301; ; (ა) აწ საყვარელსა მიუწერს გულ-ამოსკვნილი, მტირალი,; (ბ) მისმანვე ცრემლმან დაუვსის, ვის ედებოდის, ვის, ალი,; (გ) დაწერა წიგნი, [სრულად »»]
52
წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი =52 წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი; ; 1327 ; ; (ა) დაწერა: „ფრიდონ მაღალო, სვე-სრულო, მეფეთ-მეფეო,; (ბ) ლომისა მსგავსო ძალ-გულად, მზეო [სრულად »»]
53
წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა =53. წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა ; ; 1336 ; ; (ა) გამოვლნა ზღვანი ავთანდილ მგზავრითა რათმე ნავითა;; (ბ) პირ-მხიარული [სრულად »»]
54
ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა =54. ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა; ; 1382 ; ; (ა) რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა,; (ბ) ნურადინის [სრულად »»]
55
თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა =55. თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა; ; 1401 ; ; (ა) ფრიდონ თქვა: „ვიტყვი სიტყვასა, ვეჭვ, ჩემი არ დამცდარია:; (ბ) ჩვენ ცოტანი ვართ, ქალაქი დიდთაგან საომარია;; (გ) [სრულად »»]
56
თათბირი ავთანდილისა =56. თათბირი ავთანდილისა; ; 1405 ; ; (ა) ავთანდილ უთხრა: „ჰე, ფრიდონ, მოყვასნი ვერ გიჩივიან,; (ბ) ლომთა მკლავთაგან იმედი გაქვს, არა წყლულნი გტკივიან,; (გ) სთათბირობ [სრულად »»]
57
თათბირი ტარიელისა =57. თათბირი ტარიელისა; ; 1410 ; ; (ა) ტარიელ უთხრა: „მე თქვენი ვცან, გმირთა, მეტი გმირობა,; (ბ) თქვენსა ძალ-გულსა თქვენივე ჰგავს თათბირობა, პირობა;; (გ) ვიცი, გწადს ომი [სრულად »»]
58
ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა =58. ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა; 1436 ; ; (ა) ზღვათა მეფესა წინაშე გაგზავნა მახარობელი,; (ბ) შესთვალა: „მოვალ ტარიელ, მტერთა მძლე, მოსრვით [სრულად »»]
59
ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან =59. ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან; ; 1471 ; ; (ა) მათ ქალ-ყმათათვის საჯდომი დაედგა თეთრ-ძოწეული,; (ბ) [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9