1 2 3 4 5 6 7 8 9

ცი ცნ ცო ცრ
შერჩეული ტერმინები: 7 გვერდი: 1 / 1
ცისკარ ოდენ იყო
განთიადისას, დილით ადრე =და ვითარცა ცისკარ ოდენ იყო , იკითხა და თქუა მსახურისა მიმართ მისისა , ვითარმედ : „ წყლულებისა მისგან ვითარ არს ? “ . ხოლო მან [სრულად »»]
ციხით
ციხიდან =დიაკონი ვინმე ერთი მის ეპისკოპოსისაჲ დგა წმიდისა შუშანიკის თანა მას ჟამსა , რომელსა გამოჰყვანდა იგი ტაძრით , და უნდა , [სრულად »»]
ცნა
გაიგო, მიხვდა =და ვიდრე ჩუენ ამას სიტყუასა შინ ვიყვენით , კაცი ერთი სპარსი მოვიდა და შევიდა იგი წინაშე ნეტარისა შუშანიკისა და ტირილით [სრულად »»]
ცოდვათა ჩუენთა წარმოჩინებისათჳს
ვარსქენის დანაშაულს ხსნის ავტორი იმ დროის საზოგადოების ცოდვებით: ჩვენ რომ ცოდვილნი ვართ, იმიტომაც შეცდაო ვარსქენი = ხოლო ეპისკოპოსი იგი სახლისაჲ , მის პიტიახშისაჲ , რომელსა სახელი [სრულად »»]
ცოცხალითა ფერჴითა არა გამოხვიდე შენ მაგიერ ციხით
ცოცხალი ვერ გამოხვალ მაგ ციხიდან = და მერმე მოციქულნი მოავლინნა პიტიახშმან და ჰრქუა : „ ანუ ნებაჲ ჩემი ყავ და მოვედ ტაძრად ; უკუეთუ არა მოხვიდე შინა , [სრულად »»]
ცოცხალმცა ხართ
ცოცხალი იყავით, იცოცხლეთ =და იჯმნა მეფისაგან სპარსთაჲსა პიტიახშმან. და, ვითარცა მოიწია იგი საზღვართა ქართლისათა, ქუეყანასა მას ჰერეთისასა, ზრახვა-ყო, რაჲთა აუწყოს და წინამიეგებნენ მას [სრულად »»]
ცრემლოოდეს ყოველნი
ყველანი ტიროდნენ =მერმე მიავლინა ჯოჯიკ , ძმაჲ თჳსი , და ცოლი ჯოჯიკისი , ძმისცოლი თჳსი , და ეპისკოპოსი სახლისა თჳსისაჲ და ჰრქუა მათ : „ ესრეთ [სრულად »»]
შუშანიკის წამება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9