1 2 3 4 5 6 7 8 9

ღა ღი ღო ღუ
შერჩეული ტერმინები: 10 გვერდი: 1 / 1
ღადო
ქვიანი და კლდეებიანი მთა = თავი XI ; ხოლო სანატრელი და სასწაულთა მიერ შემკული დედაჲ ფებრონია მოიწია სამცხით და დაემკჳდრა მერეს შინა. და ღირსად-ცხორებისა და სულიერად განგებისა მისისა არა [სრულად »»]
ღამე ყოველ
მთელი ღამის განმავლობაში = თავი XII ; და ვითარცა ჴორციელად შეიმატებოდა, ეგრეთვე სულიერად შეეძინებოდა რიცხუსა მას წმიდათა კაცთასა, რამეთუ მას ჟამსა მოვიდეს მამაჲ ეტჳფანე და მღდელი მატოი [სრულად »»]
ღირსად ვჰმსახუროთ სიწმიდესა შენსა
ღირსეულად გემსახუროთ = თავი VI ; მას ჟამსა იყო ვინმე ბერი ხანძთას მარტო დ მყოფი კაცი , მართალი და წმიდაჲ , რომლისა სახელი ჴუედიოს . ; მას ჟამსა მოიწია ხანძთად სათნოჲ ღმრთისაჲ მამაჲ [სრულად »»]
ღირსად ცხორებაჲ
ღირსეულად ცხოვრება =„ ნაკლულევანება ჲ ჩემი არა მიფლობს დუმილად “ ; მოცემულ არს სიბრძნე ღირსი კეთილისა მიზეზის ქრისტეს მიერ , ღმრთისა ყოველთა ჲ სა , ბუნებასა [სრულად »»]
ღირსი
პატიოსანი, ღირსეული = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკჳდრებულთა მათ წმიდათა მამათა , ღირსად ცხორებულთა , სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ და [სრულად »»]
ღირღოლოვანი
კლდოვანი = თავი XI ; ხოლო სანატრელი და სასწაულთა მიერ შემკული დედაჲ ფებრონია მოიწია სამცხით და დაემკჳდრა მერეს შინა. და ღირსად-ცხორებისა და სულიერად განგებისა მისისა არა იყო საზღვარ. და [სრულად »»]
ღონე
ხერხი, აქ: საცთური =; თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ [სრულად »»]
ღუარძლი
სარეველა
ღუაწლი ფიცხლი
ძნელი, მძიმე შრომა = თავი V ; და ესევითარსა კეთილსა განზრახვასა და გზავნასა მისსა პოვნა მოყუასნი კეთილნი შეწევნითა ქრისტჱს მადლისაჲთა : საბა , რომელსა ეწოდა საბან , დედისდისწული მისი [სრულად »»]
ღუწაჲ
აქ: მოვლა = თავი IX ; და მათ ჟამთა მფლობელი იყო ამათ ქუეყანათა ღმრთის-მსახური ჴელმწიფჱ დიდი ბაგრატუნიანი - აშოტ კურაპალატი, კეთილად მორწმუნჱ, რომლისა გამო დაემტკიცა ქართველთა ზედა [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9