1 2 3 4 5 6 7 8 9

ჭა ჭე ჭი
შერჩეული ტერმინები: 5 გვერდი: 1 / 1
ჭამადი
საჭმელი = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკჳდრებულთა მათ წმიდათა მამათა , ღირსად ცხორებულთა , სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ და სიწმიდით შრომაჲ [სრულად »»]
ჭამადისა თხოვად
საჭმლის სათხოვნელად = თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ [სრულად »»]
ჭეშმარიტად თხრობილი
მართლად, სარწმუნოდ ნაამბობი =„ ნაკლულევანება ჲ ჩემი არა მიფლობს დუმილად “ ; მოცემულ არს სიბრძნე ღირსი კეთილისა მიზეზის ქრისტეს მიერ , ღმრთისა ყოველთა ჲ სა , [სრულად »»]
ჭეშმარიტებისათჳს
სიმართლის გამო = თავი XLII (2) ; ამისა შემდგომად რაჟამს ესმა გუარამ ჴელმწიფესა მოსლვაჲ ნეტართაჲ მათ , მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით . და [სრულად »»]
ჭირისაგან წესი ცვალოს
გაჭირვებისაგან წესს შეცვლის = თავი LXXIII ; და მერმე შატბერდსა ჯუარი დასწერა და ჰრქუა : „ კეთილად აღორძნდი შატბერდო , და შეიმკვე მადლითა და განძლიერდი [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9