1 2 3 4 5 6 7 8 9

ხა ხი ხო ხუ
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
ხანცთად კერძო
ხანძთისაკენ = თავი LXXII ; ხოლო დღეთა მათ მოხუცებულებისა მისისათა იყო რაჲ შატბერდს , ზრუნვაჲ აქუნდა ძმათა მათ მკჳდრთა ხან ც თისათა , რამეთუ ესმა , [სრულად »»]
ხანცთით
ხანძთიდან = თავი XXI ; მაშინ მამამან გრიგოლ , სარწმუნოებისაებრ მეფისა , აღაშ ე ნა მონასტერი და უწოდა სახელი მისი უბჱ , და ილარიონ ვინმე იერუსალჱმით მოსრული [სრულად »»]
ხანძთა
წმინდა გრიგოლის და მისი სულიერი ძმების მიერ აგებული მონასტერი ტაო-კლარჯეთში. კულტურის უმნიშვნელოვანესი კერა.
ხატიცა მონაზონებისაჲ ემოსა
იქცეოდა როგორც მონაზონი = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკჳდრებულთა მათ წმიდათა მამათა , ღირსად ცხორებულთა , სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ და [სრულად »»]
ხილვად
სანახავად = თავი LXXIV ; მაშინ ევედრებოდა ნეტარსა მას მღდელი ვინმე დაყუდებით მყოფი , რაჲთა იშ ე ნოს ეგ უ ტერი ჟამისსაწირავად სენაკსა თჳსსა . ხოლო [სრულად »»]
ხილვად ბერისა
ბერის მოსანახულებლად = თავი VIII ; მას ჟამსა ნეტარი იგი ბერი ჴუედიოს მოხუცებულ იყო ფრიად და მიახლებულ ჴორცთაგან განსლვად. მაშინ მივიდა მამაჲ ჩუენი წმიდაჲ გრიგოლ და ძმანიცა, რომელნი [სრულად »»]
ხილვითა დიდი
შესახედავად დიდი = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკჳდრებულთა მათ წმიდათა მამათა , ღირსად ცხორებულთა , სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ და სიწმიდით [სრულად »»]
ხილული და განქარვებადი მზე
ასტრალური, ხილული მზე
ხორშაკი
მძიმე, ავი, სასტიკი, არაჯანსაღი = თავი XX ; და რაჟამს ცნა ნეტარმან გრიგოლ წარსლვაჲ თეოდორ ე სი და ქრისტეფორ ე სი , შეწუხნა ფრიად და თანაწარიყვანნა ოთხნი ძმანი და წარვიდა ძიებად [სრულად »»]
ხუცად
მღვდლად = თავი III ; მაშინ ჴელმწიფეთა მათ აღმზრდელთა მისთა და სანატრელმან დედამან მისმა ნ და ერისა სიმრავლემან ინებეს ხუცად კურთხევაჲ ამის ნეტარისაჲ . და ჰრქუეს მთავართა მათ და [სრულად »»]
ხუცესი
მღვდელი = თავი XI ; ხოლო სანატრელი და სასწაულთა მიერ შემკული დედაჲ ფებრონია მოიწია სამცხით და დაემკჳდრა მერეს შინა. და ღირსად-ცხორებისა და სულიერად განგებისა მისისა არა იყო საზღვარ. და [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9