1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 40 42 44
შერჩეული ტერმინები: 5 გვერდი: 1 / 1
4
= თავი IV ; მაშინ მთავარნი იგი განიზრახვიდეს ებისკოპოსობასა მისსა . ხოლო ნეტარმან გრიგოლ , ვითარცა იხილა თავი თჳსი ჴორციელად დიდებასა შინა , ფრიად წუხდა გული მისი და განიზრახა [სრულად »»]
40
= თავი XL ; მოწაფენი ნეტარისა გრიგოლისნი მრავლნი უდიდ ე სსა საზომსა მონაზონებისასა მიწევნულ იყვნეს . ; თავი XXXV თავი XLII (1)
42.1
= თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი გრიგოლისნი , მოვიჴსენნეთ , [სრულად »»]
42.2
= თავი XLII (2) ; ამისა შემდგომად რაჟამს ესმა გუარამ ჴელმწიფესა მოსლვაჲ ნეტართაჲ მათ , მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით . და ვითარცა [სრულად »»]
44
= თავი XLIV ; არამედ დიდი ეფრემ მრავლისა კეთილისა მომატყუებელ იქმნა ქუეყანასა ჩუენსა : რამეთუ პირველად აღმოსავალისა კათალიკოსთა მიჰრონი იერუსალჱმით [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9