0 1 2 3 4

სა სე სი სმ სო სრ სუ სყ სც სძ სწ სხ სჲ
შერჩეული ტერმინები: 69 გვერდი: 3 / 4
სიტყჳთა ლიქნისაჲთა
პირფერობით
სიქადულ
სიამაყე =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით უფლისა მიერ [სრულად »»]
სიყრმესა შინა უმეცრებით
ახალგაზრდული უცოდინრობით, უმეცრებით, გამოუცდელობით =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა [სრულად »»]
სიცოფე
სისულელე, სიგიჟე
სიცოცხლისა ამის მოძღურებასა არა თავს-იდებდენ
ჭეშმარიტ, მარადიულ (სასიცოცხლო) მოძღვრებას არ მიიღებენ =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა [სრულად »»]
სიხარულითა მრავლითა
დიდი სიხარულით, უსაზღვრო სიხარულით =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის წმიდისა მოწამისასა, რომელი [სრულად »»]
სმენად საწადელი
მოსასმენად სასურველი, საამო მოსასმენი
სმენაჲ
აქ: ამბავი, მოსასმენი
სოლომონი
ძველი აღთქმის პერსონაჟი, ბიბლიური დავითის ძე, ებრაელთა მეფე. ტახტზე ასვლის შემდეგ სოლომონმა ღმერთს სიბრძნე გამოსთხოვა, რომ გონივრულად ემართა რჩეული ხალხი. ასეთი კეთილი თხოვნისათვის [სრულად »»]
სოფლისა მპყრობელი
ქვეყნის განმგებელი =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და [სრულად »»]
სოფლისა ჩუენისა ქართლისთჳს
ჩვენი ქვეყნის, ქართლისათვის =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით [სრულად »»]
სოფლისა წარგებითა
წუთისოფლის დათმობით =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, ვითარცა [სრულად »»]
სრბა
სირბილი რბენა =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, რომელი [სრულად »»]
სრბით მიაქუნდა
სირბილით მიჰქონდათ, მიარბენინებდნენ =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და [სრულად »»]
სრულ იქმნა ... ქრისტჱს მიმართ
გარდაიცვალა ქრისტიანად =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, [სრულად »»]
სრულ იქმნა იგი ყოვლითა მოძღურებითა
სრულყოფილი შეიქნა მთელი მოძღვრების შეცნობით =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ [სრულად »»]
სულითა თჳსითა მოგზაურ ქმნული
თავისი სულით სამგზავროდ გამზადებული (იგულისხმება გზა სასუფევლისკენ) =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე [სრულად »»]
სულნელად შეზავნა
სურნელოვანი გახადა, სურნელოვნად აქცია, შეაზავა =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა [სრულად »»]
სულნელება
აქ: ნეტარება, სიამე =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, [სრულად »»]
სულნელებასა ნელსაცხებელთა შენთასა ვრბიოდი
შენი ნელსაცხებლის სურნელებისკენ (შენკენ, უფლისკენ) მოვისწრაფოდი =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9