0 1 2 3 4

რა რე რკ რო
რომ
შერჩეული ტერმინები: 20 გვერდი: 1 / 1
რომელ იზრახნა ჩემთჳს
რომელიც მე განმიმზადა =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, [სრულად »»]
რომელთა ვერღარა უძლეს დაწუვაჲ
რაც ვერ დაწვეს, რაც არ დაიწვა =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
რომელთა იცოდეს იგი პირველად
რომლებიც თავიდანვე იცნობდნენ მას =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
რომელთაგან ვისწავენით საქმენი მათნი
რომელთაგანაც ვისწავლეთ მათი საქმენი, მათი ცხოვრების წესი შევითვისეთ, მათ დავემსგავსეთ =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ [სრულად »»]
რომელთამე
ზოგიერთს =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და ერისმთავარისაჲ, [სრულად »»]
რომელთამე თჳთ აქა მკჳდრთა და რომელთამე უცხოთა
ზოგი აქაური და ზოგი უცხო = რამეთუ არა ხოლო თუ ბერძენთა სარწმუნოებაჲ ესე ღმრთისამიერი მოიპოვეს, არამედ ჩუენცა, შორიელთა ამათ მკჳდრთა, ვითარცა წამებს უფალი და იტყჳს: „ მოვიდოდიან [სრულად »»]
რომელთაცა-ესე ღირს ვიქმენ მე მიმთხუევად
რომლის მიღების ღირსი გავხდი =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით [სრულად »»]
რომელი დღეთა ამათ ჩუენთა იმარტჳლა მეოხად ქრისტჱს მიმართ ჩუენდა
რომელიც ჩვენს დროში ეწამა, რათა ჩვენი შემწე ყოფილიყო ქრისტეს წინაშე =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე [სრულად »»]
რომელმან თქუენ შეგიწყნარნეს, მე შემიწყნარა
ვინც თქვენ მიგიღებთ, მე მიმიღებს =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ [სრულად »»]
რომელნი აღმოიკითხვიდენ
ვინც წაიკითხავს =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით უფლისა მიერ [სრულად »»]
რომელნი ხუთასისა წლისა ჟამთა
რომელთაც ხუთასი წლის წინათ. (იოვანე საბანისძე წერს, რომ 500 წელზე მეტია საქართველო გაქრისტიანებულია. იგი თავდაპირველად მოქცეულ ქვეყანათა რიცხვშია, რაც მას განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას [სრულად »»]
რომელნი ჰხედვიდეს მას ქრისტიანენი
ქრისტიანები, რომელნიც ხედავდნენ მას =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და [სრულად »»]
რომელნიმე
ზოგი =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჱაბოჲსი; ; საჲუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამჳჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, ვითარცა ღმრთივ-ცნობილთა და [სრულად »»]
რომელნიმე მათგანნი აშინებედ მას და ეტყჳედ
ზოგი მათგანი აშინებდა მას და ეუბნებოდა =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და [სრულად »»]
რომელნიმე მშვდობისა სიტყვთა შეაჯერებდეს
ზოგი მშვიდობიანად შეაგონებდა, არწმუნებდა =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ [სრულად »»]
რომელნიმე ჰყუედრიდეს
ზოგი უსაყვედურებდა =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და [სრულად »»]
რომელსა დარიალან ერქუმის
რომელსაც დარიალი (ძველი ფორმით - დარიალანი) ეწოდება =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, [სრულად »»]
რომლითა
რომლითაც. აქ: რომლის გამოც, რის გამოც =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და [სრულად »»]
რომლითა შჯულითა სცხონდებოდე
რომელი სჯულით ცხოვრობდი =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის წმიდისა მოწამისასა, რომელი ყოველსა ამას [სრულად »»]
რომლისათჳს წამებს
რომელსაც ემოწმება; უდასტურებს =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9