0 1 2 3 4

ქა ქე ქვ ქრ ქუ
შერჩეული ტერმინები: 17 გვერდი: 1 / 1
ქალაქსა მას შინა და გარემოჲს ყოველსა სოფლებსა
ქალაქსა და მის შემოგარენში =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა [სრულად »»]
ქალდეველთა ქვეყანა
=I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, ვითარცა ღმრთივ-ცნობილთა და [სრულად »»]
ქალდია
(ქალდეა) ბერძნული წყაროების მიხედვით, „ხალდია”, „ლაზიკა”; ქართულ წყაროებში მოიხსენება როგორც „ქვეყანა მეგრელთა” =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; [სრულად »»]
ქართლად
ქართლში =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და ერისმთავარისაჲ, [სრულად »»]
ქართლად შემოსლვაჲ
ქართლში შემოსვლა, მოსვლა = ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და [სრულად »»]
ქართლისაცა მკჳდრთა აქუს სარწმუნოებაჲ და წოდებულ არს დედად წმიდათა
ქართლი მიჩნეულია წმინდანთა დედად, რადგანაც აქ არა მხოლოდ ქართველები ეწირებიან ქრისტიანობას, არამედ სხვა ეროვნების ადამიანებიც ქართლში მოდიან, რათა ამ მიწაზე დაღვარონ მოწამებრივი სისხლი. [სრულად »»]
ქება ქებათა
ბიბლიის (ძველი აღთქმის) ერთ-ერთი წიგნი, რომლის ავტორად მიიჩნევენ ისრაელის მეფეს, სოლომონ ბრძენს. წიგნში გადმოცემული სატრფიალო დიალოგი სიმბოლურ-ალეგორიულად მიგვანიშნებს ღვთისა და ეკლესიის [სრულად »»]
ქერობინნი
ანგელოზთა დასი =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის წმიდისა მოწამისასა, რომელი ყოველსა ამას სოფელსა ჩუენსა [სრულად »»]
ქველისმოქმედი
მოწყალე, სიკეთის მომნიჭებელი =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
ქრისტიანეთა შურისათჳს იტყოდეს
ქრისტიანების შური ალაპარაკებდათ =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
ქრისტჱს აღსაარებისათვს შეაყენეს იგი საპყრობილესა
ქრისტეს რწმენისათვის საპყრობილეში ჩასვეს, ჩააგდეს =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა [სრულად »»]
ქრისტჱს მბრძოლი
ქრისტეს მტერი =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, რომელი [სრულად »»]
ქრისტჱს მიმართ სურვიელითა გულითა მომიპყრენით საჩინონი ეგე სასმენელნი თქუენნი
ქრისტეს სიყვარულით აღსავსე გულით მომისმინეთ =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! [სრულად »»]
ქრისტჱს მოღუაწე
ქრისტესთვის ღვაწლის გამღები =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
ქრისტჱს, ძისა ღმრთისა, აღსარებითა, მსგავსადვე მისა თავი მოგეკუეთა
ქრისტეს აღიარების გამო, მის მსგავსად, მოგეკვეთა თავი (პავლე მოციქულმა უარყო ქრისტეს სახელით თავისი ძველი სარწმუნოება. მას თავი მოჰკვეთეს, რადგან ქრისტე არ უარყო) =IV თავი. ქებაჲ [სრულად »»]
ქუეყანაჲ იგი ქართლისაჲ სარკინოზთა უპყრიეს
ქართლი უჭირავთ არაბებს, მათ ხელშია =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
ქუეყანისა დამბადებელი
ქვეყნის გამჩენი =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, ვითარცა [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9