0 1 2 3 4

წა წე წი წმ წო
წად წამ წარ
შერჩეული ტერმინები: 8 გვერდი: 1 / 1
წარადგინეს იგი წინაშე მსაჯულისა
წარუდგინეს მსაჯულს, მიჰგვარეს =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
წარავლინნა წმიდად ეკლესიად
გაგზავნა წმინდა ეკლესიაში =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
წარმართნი წადიერ ჰყვენ ქრისტჱს მონებად
წარმართებს ქრისტეს მონობა, მორჩილება, გაქრისტიანება მოასურვე =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის [სრულად »»]
წარმოავლინა
გამოგზავნა =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჱაბოჲსი; ; ; რამეთუ იჲო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე ჳურაჴალატისა და [სრულად »»]
წარმოვიდა აქა ნერსჱს თანა მგზავრ
წამოვიდა აქეთ, დაემგზავრა ნერსეს =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
წარსაწყმედელად თავისა შენისა
შენს დასაღუპავად =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, [სრულად »»]
წარსცა ყოველთა მათ ეკლესიათა
დაურიგა, გაუგზავნა ქალაქის ყველა ეკლესიას =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა [სრულად »»]
წარსწყმიდო
დაკარგო =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და ერისმთავარისაჲ, [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9