0 1 2 3 4

ჴდ ჴე ჴო ჴს ჴჳ
შერჩეული ტერმინები: 9 გვერდი: 1 / 1
ჴდომით ურთიერთას
ერთმანეთის გასწრებით, ერთმანეთზე ხეთქებით =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და [სრულად »»]
ჴელ-ყავ გამოთქუმად სრულიად ჭეშმარიტად
ხელი მიჰყავი თხრობას სრული სიმართლით, აღწერე (აბოს წამება) სარწმუნოდ =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა [სრულად »»]
ჴელთა შინა მისთა, რკინითა შეჭედილთა ზედა ქედსა მისსა
მის ხელებში, რომლებიც ქედზე რკინის საკვრელით ჰქონდა მიბმული =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ [სრულად »»]
ჴელმწიფენი, ამირანი ამის ქუეყანისანი
ქართლის არაბი ხელისუფალნი =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა [სრულად »»]
ჴელოვან, კეთილად შემზავებელ სულნელთა მათ საცხებელთა
ნელსაცხებელთა შეზავების ოსტატი, მენელსაცხებლე =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ [სრულად »»]
ჴელოვანი
ოსტატი
ჴორცთა და სისხლთა მისთა ჩუენდა განყოფითა ცხორებასა საუკუნესა მოგუანიჭებს
თავისი ხორცისა და სისხლის ჩვენთვის გაყოფით (ზიარებით) საუკუნო სიცოცხლეს გვანიჭებს =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, [სრულად »»]
ჴსენება
ხსენების დღე =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის წმიდისა მოწამისასა, რომელი ყოველსა ამას სოფელსა ჩუენსა [სრულად »»]
ჴჳმირი
მარცვლეულის საწყაო ჭურჭელი =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9