1 2 3 4 5 6 7 8 9

გა გზ გი გლ გო გრ გუ
შერჩეული ტერმინები: 23 გვერდი: 1 / 2
გაიწყვნენ
შეეწყვნენ ერთიმეორეს =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, რომე, რაც [სრულად »»]
გამოუტევა
გამოუშვა =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, რომე, რაც მგზავრი [სრულად »»]
გამოუტევე
გამოუშვი =; ; ჯუმბერ ძე ფინეზისა; ; ; გამოხდეს ხანი და ჟამი რაოდენიმე. შეიწყალა ღმერთმან და მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, ათხუთმეტისა დღისა მთვარე ნათელსა მისგან [სრულად »»]
გამოხდა ხანი
გავიდა დრო =; ; ჯუმბერ ძე ფინეზისა; ; ; გამოხდეს ხანი და ჟამი რაოდენიმე. შეიწყალა ღმერთმან და მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, ათხუთმეტისა დღისა მთვარე ნათელსა [სრულად »»]
განზრახული გაათაო
განზრახული შეასრულო =გლახაკი და ქილა ერბო ; ; თქვა ვაზირმან არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა გზასა ზედა და ერთი ქილა ერბო ჰპოვა. აიღო ქილა, საკიდარში ჯოხი გაუყარა და მხარზე შეიდვა. [სრულად »»]
განიძარცვა
გაიხადა =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა საბრძანებელსა, რათა [სრულად »»]
განუტევის
გაუშვის =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა საბრძანებელსა, რათა [სრულად »»]
განჯა
ქ. კიროვაბადის (აზერბაიჯანი) ძველი სახელწოდება =სამნი ამხანაგნი; ; ; თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ამხანაგნი შეიყარნენ: ერთი ისპაანელი, ერთი გილანელი და ერთი განჯელი. ერთმანერთს თავიანთი თემი [სრულად »»]
გარაო
მჟავით შემწვარი ხორცი (ფრინველის, ნადირის) =ცრუ და უმეცარი; ; ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; იყვნენ ორნი ძმანი. ერთი მეფეს ახლდა და ერთი შინ იჭირვოდა. მეფეს რომელი ახლდა, ცრუ იყო და მრავალს [სრულად »»]
გზირი
ძვ. სოფლის მოხელე - მამასახლისის ხელქვეითი, მის განკარგულებათა შემსრულებელი =მაოხრებელი მკვდარი; ; თქვა ლეონ არაკი:; კლარჯეთის თემსა, სოფელსა ერთსა იყო ერთი გზირი, ანჩხლი და მტერი სოფლისა [სრულად »»]
გზის გადასავალს
უღელტეხილზე, გზის გადასასვლელზე =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი [სრულად »»]
გილანი
ირანის პროვინცია, კასპიის ზღვის სამხრეთ-დასავლეთის ნაპირზე =სამნი ამხანაგნი; ; ; თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ამხანაგნი შეიყარნენ: ერთი ისპაანელი, ერთი გილანელი და ერთი განჯელი. ერთმანერთს [სრულად »»]
გლახაკი
ღარიბი, ღატაკი, უქონელი =ფინეზ მეფე; ; იყო ხელმწიფე ერთი, რომლისა საქმენი არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსა თვისსა, თავად არ [სრულად »»]
გოდოლი
კოშკი =თქვა მეათემან ავპირად:; ; - თუ მეფე ხარ, რასათვის დაგიტევებია მეფობა და ცუდად რბი? თუცა სირცხვილი იცი, რად არ იმყოფინებ ესოდენსა აუგსა და აუგიანსა სიტყვასა? რა სამეფო სასმენელნი [სრულად »»]
გონებდა უფროსსა სარგებელსა
უფრო დიდი მოგება, სარგებელი უნდოდა =უბედური დიდვაჭარი; ; თქვა ვაზირმან არაკი:; ; იყო დიდვაჭარი ერთი, რომელი ღმერთსა არა ესვიდა. გასცა ყოველი თვისი მონაგები და პური იყიდა: მომავალსა წელსა [სრულად »»]
გონჯი
მეტისმეტად ულამაზო, მახინჯი =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, [სრულად »»]
გრანდუკი
დიდი თავადი =გრანდუკას შვილი; ; თქვა მეოთხემან:; მე თუ დამიჯერებ, შინ შეიქეც, შენი საქმე იურვე, თვარე ჩვენ უარესნი ჭირნი გვჭირან, რომე კაცთაგან არ ითქმის და ვერც ჩვენი ენა იტყვისო. ; ; [სრულად »»]
გრემა ქმნილიყო
გაფერმკრთალებულიყო, ფერი დაეკარგა =ქობულეთის მეფის ძე ; თქვა მეორემან:; მე ქობულეთის მეფის ძე ვიყავ, ყოველის კეთილის მქონებელი. ; ; მტერი მყვა უძლიერესი ჩემსა. ჭაბუკად მე ვჯობდი და [სრულად »»]
გულის ფიცართა გამოეწერა
გულის ფიცარზე ეწერა, ე.ი. ძალიან კარგად იცოდა =ფინეზ მეფე; ; იყო ხელმწიფე ერთი, რომლისა საქმენი არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა [სრულად »»]
გულისხმიერება
გონიერება =; ; ჯუმბერ ძე ფინეზისა; ; ; გამოხდეს ხანი და ჟამი რაოდენიმე. შეიწყალა ღმერთმან და მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, ათხუთმეტისა დღისა მთვარე ნათელსა მისგან [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9