1 2 3 4 5 6 7 8 9

და დი დრ დუ
შერჩეული ტერმინები: 18 გვერდი: 1 / 1
დავრიში
მაჰმადიანთა მოხეტიალე მათხოვარი, მაჰმადიანი ბერი =აბდულ-აზიმ დავრიში; ; ; თქვა მეფემან:; მამის მამა ჩემი, აბდულ-აზიმ, დავრიში იყო და ვლიდა პირსა ყოვლისა ქვეყანისასა. ესეთისა ტილისმისა [სრულად »»]
დაიმარხა
აქ: დაიხსომა
დაკოდილი
დაჭრილი =სოფლის მაშენებელნი; ; ; თქვა რუქამ არაკი:; ერთი ძაღლი და ერთი მამალი დაძმობილდენ: სოფელი ავაშენოთო!; ; ძაღლმან უთხრა: როგორ ავაშენოთო? ; ; მამალმან უთხრა: შენ იყეფე, მე ვიყივლებ [სრულად »»]
დარაკა
ფარი =მეფე და სიკვდილი ; თქვა რუქამ არაკი:; ერთი მეფე იყო, ფიცევდა: მე სიკვდილი ეგრე ვერ მომკლავს, მეც ის არ მოვკლაო! მოიმზადა აბჯარი და ხრმალ-დარაკა. მზა უდგა სიკვდილსა. ; ; რა დღე [სრულად »»]
დარბაზთუხუცესი
სამეფო სახლის უფროსი =მეხილე და მწყემსი; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბაღდადის ქალაქსა წესი იყო, რა მეხილესთან კაცი მივიდის და ორი ფული მისცის, რაც ენების, ეგოდენი ხურმა შეჭამის. ერთი გარეთმყოფი [სრულად »»]
დარუბანდი
ახლანდელი დერბენდი, ქალაქი დაღ.ასსრ-ში, VII-IX სს-ში არაბთა სახალიფოში შედიოდა =დარბანდელნი მთიბავნი ; რუქამ არაკი:; ; სოფელსა დარბანდს გამოვიდნენ თივის მთიბავნი, ცხენთა სხდეს და [სრულად »»]
დასტურ
ნამდვილად =თვალხილული და უსინათლო; ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; თვალხილული კაცი ვინმე მოვიდოდა გზასა და ოცი მარჩილი თან აქვნდა. გზასა ზედა ერთი უსინათლო და უწინამძღვრო გლახაკი შემოეყარა, რომე [სრულად »»]
დასცა ქვე
ძირს დასცა =ქოსა და ყადი; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ერთი ქოსა იყო ერთსა სოფელსა შინა დიაღ გლახაკი და ერთი უსხი ჰყვა მსუქანი. უთხრა ცოლსა: უსხსა ამას გავყიდი, ეგების შენთვის და ჩემთვის სამოსელი [სრულად »»]
დაუსართე
დაუმატე =ცოცხლად დამარხული და უსახოდ დიდი ადამიანები; ; მოველ ქვეყანასა ერთსა. უცხო და უცხო რიგი და საკვირველი წესი ჰქონდათ. შეველ ქალაქად. მშიერი ვიყავ. ხუთი ბისტის ხორცი მინდოდა მეყიდნა. [სრულად »»]
დაღლეტილი
ტვირთის კიდებით გადატყავებული =აქლემი და ვირი; ; თქვა რუქამ არაკი:; ერთი აქლემი და ერთი ვირი, დიაღ დაღლეტილნი, დაძმობილდენ და თავის პატრონს გაეპარნენ. წავიდნენ აგარათა ადგილთა. დიდად [სრულად »»]
დაღრეჯილი
მოწყენილი, დაღონებული =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა [სრულად »»]
დაძაბუნება
დაუძლურება, დასუსტება =მეფე ანაკოფიისა ; ; თქვა რუქამ არაკი:; მეფე იყო ანაკოფიისა. მრავალი ერი მონებდა და ყოველი კაცი უყვარდა. ერთგულისას ამას იტყოდის: რა გინდ ბევრი ვაწყინო, ისევ [სრულად »»]
დაჭმუნდა
დაღონდა, დანაღვლიანდა =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა [სრულად »»]
დიდად უსუქარი
გამხდარი, დამჭლევებული, გაძვალტყავებული
დიდი ურვა შექმნა
დიდად დამწუხრდა, დასევდიანდა =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა [სრულად »»]
დრო შემოიგდოს
დრო იხელთოს =ქრისტიანი და ურია; ; ; მოახსენა მამას არაკი:; სტამბოლს ერთი ქრისტიანი და ერთი მდიდარი ურია ქიშპნი იყვნენ. ურია მალ-მალ ქრთამსა გაიღებდის და ამ საბრალოს ქრისტიანს დააჭერინებდის [სრულად »»]
დუკა
თავადი =დუკა და აზნაური; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; კაცი ვინმე იყო აზნაური ქვეყანასა ბეჩისასა. ჰყვა ვაჟიშვილი ერთი, შემკული ყოვლითა სიკეთითა და დიდად შვენიერი იყო. უთხრა მამასა თვისსა: ; ; - [სრულად »»]
ღალფად
დაუდევრად, უხალისოდ =თქვა რუქამ არაკი:; ; ჭაბუკი და მეკობრენი ; ; ერთი კაცი, კარგი ჭაბუკი, მოვიდოდა და ხმალიც კარგი ერტყა. ყოველი საჭურველი კარგი ჰქონდა. ცოლი თან მოჰყვანდა, დია, ლამაზი [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9