1 2 3 4 5 6 7 8 9

მა მე მთ მკ მო მრ მს მყ მც მწ მჭ მხ
შერჩეული ტერმინები: 33 გვერდი: 1 / 2
მაგისტროსი
აქ: მოძღვარი, ოსტატი =მაგისტროსი კეისრისა; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; იყო მაგისტროსი ერთი, დია კარგი და სახელოვანი ჭაბუკი, ყმა კეისრისა. და გაგზავნა კეისარმან მოციქულად საფრანგეთს. დია ქველის [სრულად »»]
მარტვილი
ყრმა, ჭაბუკი =ორმოში ჩაგდებული მეფე; ; ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; ორნი მეფენი შეიბნენ. ერთმან მეფემან მეორესა სძლო, შეიპყრა და ორმოში ჩააგდო. ; ; გამოხდა ხანი. მოვიდა ერთი მეცნიერი კაცი და [სრულად »»]
მარჩილი
ძვ. სამი აბაზი =ქოსა და ყადი; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ერთი ქოსა იყო ერთსა სოფელსა შინა დიაღ გლახაკი და ერთი უსხი ჰყვა მსუქანი. უთხრა ცოლსა: უსხსა ამას გავყიდი, ეგების შენთვის და ჩემთვის [სრულად »»]
მაშია
ფეხსაცმელი =აბდულ-აზიმ დავრიში; ; ; თქვა მეფემან:; მამის მამა ჩემი, აბდულ-აზიმ, დავრიში იყო და ვლიდა პირსა ყოვლისა ქვეყანისასა. ესეთისა ტილისმისა ხელოვნობა ჰქონდა, რომე მას საქმე ვერ [სრულად »»]
მებოძირი
გზათ შესაყარი, გზაჯვარედინი =იტალიელი მხატვარი ; ; მოახსენა ლეონ:; წამოველ მუნით და მოველ ქალაქსა იტალიისასა. მნახა მხატვარმან ვინმე და მაწვია. ყოველთა მხატვართა უხუცესი იყო. მასთან ერთი [სრულად »»]
მეკობრე
ზღვის ყაჩაღი =თქვა მეათემან ავპირად:; ; - თუ მეფე ხარ, რასათვის დაგიტევებია მეფობა და ცუდად რბი? თუცა სირცხვილი იცი, რად არ იმყოფინებ ესოდენსა აუგსა და აუგიანსა სიტყვასა? რა სამეფო [სრულად »»]
მელნის გუბენი გიშრის ლერწმით შემოესარა
თვალები ხშირი და შავი წამწამებით შემოსჯაროდა =; ; ჯუმბერ ძე ფინეზისა; ; ; გამოხდეს ხანი და ჟამი რაოდენიმე. შეიწყალა ღმერთმან და მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, [სრულად »»]
მესტუმრეთუხუცესი
ისტ. მესტუმრეთა უფროსი =მეხილე და მწყემსი; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბაღდადის ქალაქსა წესი იყო, რა მეხილესთან კაცი მივიდის და ორი ფული მისცის, რაც ენების, ეგოდენი ხურმა შეჭამის. ერთი [სრულად »»]
მეფუნდუკე
ფუნდუკის (სასტუმროს) პატრონი =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, [სრულად »»]
მეშველი დაუძვირდა
მიმშველებელი არ ჰყავდა =ქოსა და ყადი; ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ერთი ქოსა იყო ერთსა სოფელსა შინა დიაღ გლახაკი და ერთი უსხი ჰყვა მსუქანი. უთხრა ცოლსა: უსხსა ამას გავყიდი, ეგების შენთვის და [სრულად »»]
მთა გაიხსნა
გზა გაიხსნა, მიმოსვლა შესაძლებელი გახდა =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი [სრულად »»]
მთა შეიკრა
გზა ჩაიკეტა =დიდვაჭარი და მეფუნდუკე ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, რომე, რაც მგზავრი [სრულად »»]
მთელი
იგულისხმება ჯანმრთელი ადამიანი =მეცნიერი აქიმი ; ; უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; ერთი კარგი აქიმი იყო. სნეულთან რა მივიდის, სნეულის პატრონი ჭიქით მის შარდს მიუტანდის და, რა ნახის, სენი [სრულად »»]
მთიები
ცისკრის ვარსკვლავი, აფროდიტი, ვენერა, ყველა პლანეტებზე კაშკაშა =ქობულეთის მეფის ძე ; თქვა მეორემან:; მე ქობულეთის მეფის ძე ვიყავ, ყოველის კეთილის მქონებელი. ; ; მტერი მყვა უძლიერესი [სრულად »»]
მთლივ შენთქა
მთლიანი შეჭამა =ბერი და ყრმა; ; ; გაიცინა ლეონ და თქვა არაკი:; ; ერთი ბერი უკბილო კაცი და ერთი ცოტა ყრმა ერთად სხდეს და საჭმელსა სჭამდეს. ორთავე ტირილი იწყეს. ; ; ჰკითხეს ბერსა: რად [სრულად »»]
მკალავი
ხელოსანი, რომელიც კალავს (სპილენძის ჭურჭელს) =მკალავი და ვირი ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; ერთი მკალავი იყო. ვირს საფქვავი აჰკიდა, წისქვილში წავიდა, დაფქვა, გამობრუნდა. გზაზე ვირი დაუდგა. [სრულად »»]
მკალი
მკალია =უნებლიე მკითხავი ; თქვა რუქამ არაკი:; ერთი საბრალო კაცი იყო, ერთი ანჩხლი რძალი ჰყვა. აგინებდა რძალი იგი და ეტყოდა: წადი იქურდე, იშოვნე და მომიტანეო! ; ; ეხვეწებოდა იგი კაცი და [სრულად »»]
მოგვი
ვარსკვლავთმრიცხველი, გრძნეული, მისანი ◊ ცოცხლად დამარხული და უსახოდ დიდი ადამიანები მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, [სრულად »»]
მოიმართებულეთ
მართებულად მოექეცით, პატივი მიაგეთ =სოკოს მკურნალი; ; ; თქვა მეათემან:; ჩემმან მასპინძელმან, ქურთისტანის ბატონმან, მე წამიყვანა, დედა მისი თავად ხნიანი დიაცი იყო, და მერმე ასრე თქვეს: ოცი [სრულად »»]
მოიღვაწა
იშოვა, მოიპოვა. =სამნი ბრმანი; ; ; თქვა რუქამ არაკი:; იყო ერთი გლახაკი ყრმა. წავიდა სხვაგან სამწიროდ. დაჰყო ერთი წელი. ცხრა ფლური მოიღვაწა. წლის გასრულებაზე წამოვიდა თვისსა თემსა. ; ; რა [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9