1 2 3 4 5 6 7 8 9

სა სე სი სლ სპ სტ სც სძ
შერჩეული ტერმინები: 32 გვერდი: 1 / 2
საგათა
სენი, რომელიც ავადმყოფს მკვდარს ამსგავსებს =საგათის მკურნალი; ; ; თქვა მერვემან:; სიძე ჩემი ერთის მოხუცებულის კაცის მეგობარი იყო და უყვარდათ ერთმანერთი. ; ; სიძე ჩემი სოფლად წავიდა [სრულად »»]
საგდებელი
სასროლი თოკი, ქამანდი =დიდვაჭარი სპარსი; ; თქვა მეშვიდემან:; მე ვიყავ დიდვაჭარი სპარსი. ესეთი ცოლი მყვა, ცისკარსა მისი სიბრწყინვალე არა ჰქონდა: თმანი საგდებელს უგვანდა, ტანი ლერწამსა. [სრულად »»]
სადაფი
მარგალიტის ნიჟარა, მარგალიტის ბუდე =სადაფი და კირჩხიბი ; ; თქვა რუქამ არაკი:; ზღვასა შინა რა სადაფი ვალს, პირაშკმული არის. ოდეს კირჩხიბს ნახავს, პირს შეიკრავს. კირჩხიბი რა ახლოს მივა, [სრულად »»]
სადრი
მაჰმადიანთა სჯულის თავი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; გრძნეული ცოლის პატრონი ; ; იყო ისპაანს ერთი საბრალო კაცი. და ჰყვა ცოლი ერთი, ფლიდი და გრძნეული, რომე იმისთანა არ იქმნებოდა. ქმარსა სხვა რიგად [სრულად »»]
სალამანდარი (სალამანდრა)
კუდიანი წყალ-ხმელეთა ცხოველი, რომელიც გარეგნულად რამდენადმე ხვლიკს მიემსგავსება =სალამანდრა ; ; უთხრა რუქამ არაკი:; ინდოეთს არის სულიერი ერთი, რომელსა სალამანდრას ეძახიან. სადაც სააგურე [სრულად »»]
სალარო
ლარის დასაცავი, შესანახი ადგილი =ძუნწი ვაჭარი; ; თქვა ვაზირმან არაკი:; ; ერთი დიდვაჭარი იყო. ეგზომი განძი შეყარა, სალაროთა რიცხვი არ იცოდა. სიბერემდე არა სვა, არა ჭამა, არცა რა შეიმოსა. [სრულად »»]
სამანი
საზღვარი, მიჯნა =დარბანდელნი მთიბავნი ; რუქამ არაკი:; ; სოფელსა დარბანდს გამოვიდნენ თივის მთიბავნი, ცხენთა სხდეს და ცელები ხელთა ჰქონდათ. შეექმნათ თივაზე ცილობა. ცელის ტარს [სრულად »»]
სამზირალი
სადარაჯო ადგილი =თქვა რუქამ არაკი:; ; ჭაბუკი და მეკობრენი ; ; ერთი კაცი, კარგი ჭაბუკი, მოვიდოდა და ხმალიც კარგი ერტყა. ყოველი საჭურველი კარგი ჰქონდა. ცოლი თან მოჰყვანდა, დია, ლამაზი და [სრულად »»]
სამსალა
საწამლავი =ბერი და ყრმა; ; ; გაიცინა ლეონ და თქვა არაკი:; ; ერთი ბერი უკბილო კაცი და ერთი ცოტა ყრმა ერთად სხდეს და საჭმელსა სჭამდეს. ორთავე ტირილი იწყეს. ; ; ჰკითხეს ბერსა: რად სტირიო? ; ; [სრულად »»]
საპალნე
საკიდარი ცხოველის სატვირთავი (ერთი აკიდება) =თქვა ვაზირმან არაკი: ; ; დიდვაჭარი და ტრედი ; ; იყო ბურსას დიდებული ერთი, დიდვაჭარი, მდიდარი, ღვთისმოყვარე, ბედნიერი. რასაც სახლში იდგა, იმ [სრულად »»]
საპატიჟო
სატანჯავი =ქრისტიანი და ურია; ; ; მოახსენა მამას არაკი:; სტამბოლს ერთი ქრისტიანი და ერთი მდიდარი ურია ქიშპნი იყვნენ. ურია მალ-მალ ქრთამსა გაიღებდის და ამ საბრალოს ქრისტიანს დააჭერინებდის [სრულად »»]
საპყარი
კუტი, ფეხებდაშვებული, დავრდომილი =ღვინის ძალა; ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; სულთან სალიმ ჰკითხა ვაზირსა მისსა: ვინცავინ კაცნი ღვინოს რად სმენ, რომე ყოველი ავი სიმთვრალეს მოაქვსო? ; ; ვაზირმან [სრულად »»]
სასალუქო
საკეკლუცო, საკოხტაო =სოკოს მკურნალი; ; ; თქვა მეათემან:; ჩემმან მასპინძელმან, ქურთისტანის ბატონმან, მე წამიყვანა, დედა მისი თავად ხნიანი დიაცი იყო, და მერმე ასრე თქვეს: ოცი წელიწადია ასრე [სრულად »»]
საწდე
ღვინის ჭურჭელი, საღვინე =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა [სრულად »»]
საწუთროს დაცლა
იგულისხმება გარდაცვალება, სიკვდილი =მეფე და ავსიტყვა; ; თქვა მეფემ არაკი:; მეფე ვინმე იყო და ჰყვა კაცი ერთი ავსიტყვა, რომე მისის პირით კარგი სიტყვა არ აღმოვიდის. ; ; მეფე ხუთის წლის [სრულად »»]
საჭურველი
იარაღი =თქვა მეათემან ავპირად:; ; - თუ მეფე ხარ, რასათვის დაგიტევებია მეფობა და ცუდად რბი? თუცა სირცხვილი იცი, რად არ იმყოფინებ ესოდენსა აუგსა და აუგიანსა სიტყვასა? რა სამეფო სასმენელნი [სრულად »»]
სახე თვისი, ეტრატსა ზედა გამოწერილი
ეტრატზე გამოსახული თავისი სახე =მეფე ხორასნისა; ; თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა [სრულად »»]
სეფეთუხუცესი
ძვ. კარისკაცთა შორის უფროსი =ფინეზ მეფე; ; იყო ხელმწიფე ერთი, რომლისა საქმენი არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსა თვისსა, თავად არ [სრულად »»]
სეფეწული
უფლისწული - მეფის ან დიდებულის ვაჟი =უნებლიე მკითხავი ; თქვა რუქამ არაკი:; ერთი საბრალო კაცი იყო, ერთი ანჩხლი რძალი ჰყვა. აგინებდა რძალი იგი და ეტყოდა: წადი იქურდე, იშოვნე და მომიტანეო! ; [სრულად »»]
სეფქა
ძვ. ერთგვარი ისარი, ფრთემაღალი, გრძელი, რკალშემობმული. =თქვა რუქამ არაკი:; ; ერთი მელი დაცანცარებდა. ძველთაგან თურე ნასოფლარი ყოფილიყო. სამღებროს ქვევრი, ლილით სავსე, პირღია დარჩომილიყო. [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9