1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
11
ბერი და ყრმა =გაიცინა ლეონ და თქვა არაკი:; ; ერთი ბერი უკბილო კაცი და ერთი ცოტა ყრმა ერთად სხდეს და საჭმელსა სჭამდეს. ორთავე ტირილი იწყეს. ; ; ჰკითხეს ბერსა: რად სტირიო? ; ; თქვა ბერმან: მე [სრულად »»]
110
სამნი ბრმანი =თქვა რუქამ არაკი:; იყო ერთი გლახაკი ყრმა. წავიდა სხვაგან სამწიროდ. დაჰყო ერთი წელი. ცხრა ფლური მოიღვაწა. წლის გასრულებაზე წამოვიდა თვისსა თემსა. ; ; რა ქალაქს მოახლოვდა, [სრულად »»]
111
მაგისტროსი კეისრისა =თქვა ლეონ არაკი:; იყო მაგისტროსი ერთი, დია კარგი და სახელოვანი ჭაბუკი, ყმა კეისრისა. და გაგზავნა კეისარმან მოციქულად საფრანგეთს. დია ქველის მოქმედი კაცი იყო, უფროსად [სრულად »»]
112
მეფე ანაკოფიისა =თქვა რუქამ არაკი:; მეფე იყო ანაკოფიისა. მრავალი ერი მონებდა და ყოველი კაცი უყვარდა. ერთგულისას ამას იტყოდის: რა გინდ ბევრი ვაწყინო, ისევ ერთგული ბუნება აქვს და არ [სრულად »»]
113
სალამანდრა =უთხრა რუქამ არაკი:; ინდოეთს არის სულიერი ერთი, რომელსა სალამანდრას ეძახიან. სადაც სააგურე ენთება, ან აბანოს სახმილი, ან საკირე, მას ცეცხლში იქმნება და მუნ იპოვების. რა ცეცხლი [სრულად »»]
114
სამნი ამხანაგნი =თქვა რუქამ არაკი:; იყვნენ სამნი ამხანაგნი. ერთი დია კარგი და ბატონის ერთგული და ყოვლის კაცის შეუცოდარი, მართალი და მართლის მთქმელი იყო და ორნი მტყუარნი და ორგულნი. ; ; იგი [სრულად »»]
115
გლახაკი და ქილა ერბო =თქვა ვაზირმან არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა გზასა ზედა და ერთი ქილა ერბო ჰპოვა. აიღო ქილა, საკიდარში ჯოხი გაუყარა და მხარზე შეიდვა. დაიწყო გზა-გზა სლვა და გულთა [სრულად »»]
116
ორი დავრიში და შაჰი =უთხრა რუქამ პასუხად არაკი:; ორი დავრიში მოვიდა ისპაანს. ერთი სადგომს დადგა და ერთი ისპაანის შაჰთან მივიდა. ; ; ჰკითხა შაჰმან: მრავალი თემი მოგივლია, რა უფრო უცხო [სრულად »»]
117
გლეხი და სამი გველი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი კაცი ყანას მკიდა. ნახა, ორი გველი თამაშობდა. ერთმან გველმან მეორე დააწვინა, გარეშემო თვით წრე შემოავლო და წავიდა. ; ; მივიდა ერთი სხვა გველი. [სრულად »»]
118
სამნი ძმანი =თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ძმანი იყვნენ. ორნი ბოროტნი და ხარბნი და ერთი მართალი და ღვთისმოსავი. გაიყარნენ. ავნი ძმანი ერთგან დადგნენ და კარგი ძმა ცალკერძ გააძეს. ; ; წავიდა [სრულად »»]
119
გრძნეული ცოლის პატრონი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; იყო ისპაანს ერთი საბრალო კაცი. და ჰყვა ცოლი ერთი, ფლიდი და გრძნეული, რომე იმისთანა არ იქმნებოდა. ქმარსა სხვა რიგად ახედებდა. მუდამისად ყურანს [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9