1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
2
მეფე ხორასნისა =თქვა სედრაქ არაკი:; ; იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილ-გონიერი, უხვი და მოწყალე. დღესა ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა საბრძანებელსა, რათა ყოველმან დიდმან [სრულად »»]
20
სოფლის მაშენებელნი =თქვა რუქამ არაკი:; ; ერთი ძაღლი და ერთი მამალი დაძმობილდენ: სოფელი ავაშენოთო!; ; ძაღლმან უთხრა: როგორ ავაშენოთო? ; ; მამალმან უთხრა: შენ იყეფე, მე ვიყივლებ და [სრულად »»]
21
უსამართლო შირვან-შაჰი =თქვა ლეონ არაკი:; ; შირვანს შაჰ იჯდა, ერთი უსამართლო, კაცთა უწყალო და მაოხარი ქვეყანათა. სადაცა მოჩივარი, ანუ გლახაკი ნახის, წამსვე მოჰკლის. აოხრდა ყოველი სამეფო [სრულად »»]
22
ენით დაკოდილი =თქვა ლეონ არაკი:; ; ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძმობილდენ. აწვია კაცმან მან დათვი იგი, ლხინი აჩვენა. დათვი დაეთხოვა, გამოესალმა, მან კაცმან აკოცა და ცოლსაც აკოცნინა [სრულად »»]
23
მეფე და ავსიტყვა =თქვა მეფემ არაკი:; ; მეფე ვინმე იყო და ჰყვა კაცი ერთი ავსიტყვა, რომე მისის პირით კარგი სიტყვა არ აღმოვიდის. ; ; მეფე ხუთის წლის სავალს ლაშქრად მივიდოდა და ავსიტყვას [სრულად »»]
24
ხალიფა და არაბი =თქვა ლეონ არაკი:; ; ბაღდადის ხალიფამ ინადირა და ცხენის ჭენებაში დიდებულთა მოსცილდა. ერთი ოდენ ვაზირი იახლა. დია მოშივდა. ; ; ნახა უდაბნოში ერთი შავი კარავი. მივიდეს, [სრულად »»]
25
უნაღვლოთა მძებნელი =თქვა ლეონ არაკი: ; ; მეფე ვინმე იყო დიდებული, მოლხინე, უხვი და ყოველთა ურჩთა მისთა შემაძრწუნებელი. და ჰყვა ვაზირი ბრძენი და საუბარ-კეთილი ჰკითხა ვაზირსა: ; ; - ურვანი [სრულად »»]
26
მეფე არაბეთისა =თქვა ერთმან:; ; მე მეფე ვიყავ არაბეთისა, დიდისა დიდებისა პატრონი. გავილაშქრე და მზარეულთუხუცესმან მითხრა: ცხრაასი აქლემი მყავს, სამზარეულოს ვერ კმა ეყოფის საზიდრად, სხვაც [სრულად »»]
27
ქობულეთის მეფის ძე =თქვა მეორემან:; ; მე ქობულეთის მეფის ძე ვიყავ, ყოველის კეთილის მქონებელი. ; ; მტერი მყვა უძლიერესი ჩემსა. ჭაბუკად მე ვჯობდი და დიდებითა იგი.; ; ცოლი მყვა ერთი. მისთანა [სრულად »»]
28
სასოწარკვეთილი =თქვა მესამემან:; ; მე ვიყავ კაცი რომაელი, დიდებული ფრიად, მამულისა და ქალაქებისა პატრონი. არას დღეს არა მენაღვლებოდა რა ნადირობისა და ნადიმობისა, სმისა და ჭამისა, შემოსისა [სრულად »»]
29
გრანდუკას შვილი =თქვა მეოთხემან:; ; მე თუ დამიჯერებ, შინ შეიქეც, შენი საქმე იურვე, თვარე ჩვენ უარესნი ჭირნი გვჭირან, რომე კაცთაგან არ ითქმის და ვერც ჩვენი ენა იტყვისო. ; ; აფიცა მეფემან და [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9