1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
5.
ცხრილიანი კაცი =უთხრა ცოლსა არაკი:; ; კაცი ერთი მდინარისა კიდესა ჯდა და ცხრილი ხელთა ჰქონდა. ჩაჰყვის ცხრილი წყალთა და რა აივსის, თქვის: ვისაც ღმერთი მისცემს, ესრეთ მისცემსო. ამოიღის ცხრილი, [სრულად »»]
50
ღვინის ძალა =თქვა ჯუმბერ არაკი:; სულთან სალიმ ჰკითხა ვაზირსა მისსა: ვინცავინ კაცნი ღვინოს რად სმენ, რომე ყოველი ავი სიმთვრალეს მოაქვსო? ; ; ვაზირმან მოახსენა: ღვინოს ავისაგან კარგიც [სრულად »»]
51
უნებლიე მკითხავი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი საბრალო კაცი იყო, ერთი ანჩხლი რძალი ჰყვა. აგინებდა რძალი იგი და ეტყოდა: წადი იქურდე, იშოვნე და მომიტანეო! ; ; ეხვეწებოდა იგი კაცი და დიაცი არ [სრულად »»]
52
ცრუ და უმეცარი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; იყვნენ ორნი ძმანი. ერთი მეფეს ახლდა და ერთი შინ იჭირვოდა. მეფეს რომელი ახლდა, ცრუ იყო და მრავალს აძლევდა. შინ რომელი იყო, უცოდინარი იყო და ძმას ეტყოდის: [სრულად »»]
53
სამნი ამხანაგნი =თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ამხანაგნი შეიყარნენ: ერთი ისპაანელი, ერთი გილანელი და ერთი განჯელი. ერთმანერთს თავიანთი თემი უქეს. ; ; ისპაანელმან კაცმან თქვა: ; ; - ჩემი თემი [სრულად »»]
54
თვალხილული და უსინათლო =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; თვალხილული კაცი ვინმე მოვიდოდა გზასა და ოცი მარჩილი თან აქვნდა. გზასა ზედა ერთი უსინათლო და უწინამძღვრო გლახაკი შემოეყარა, რომე არგნის [სრულად »»]
55
ვირი, ვეფხი, მელი და მგელი =თქვა რუქამ არაკი:; ; ; ერთი ვირი გლახაკისა კაცისა, მიჭირვებული და მჭლე, გაეპარა პატრონსა თვისსა და წავიდა, ერთსა მაღალსა ადგილსა დაისადგურა. ; ; ესეთი ადგილი [სრულად »»]
56
მეფე და დალაქი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; ; ინდოთ მეფე აბანოს იბანებოდა და დალაქი თავსა პარსავდა. რა ყელთან სამართებელი მიიღო, მეფეს უთხრა: შენი ასული შემრთეო. ; ; გაუკვირდა მეფესა და მიცემას [სრულად »»]
57
მხვნელი, ფეიქარი და მკერვალი =თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ძმანი იყვნენ: ერთი მხვნელი, ერთი ფეიქარი და ერთი მკერვალი. უხუცესი მხვნელი და ბერი კაცი იყო. ცოლი მოუკვდა და სხვის შერთვა მოინება. [სრულად »»]
58
მგელი, თხა და თივა =რუქამ უთხრა:; ; ერთს ვიწროს ხიდს გაგიდებ და ზედ ერთი მგელი, ერთი თხა და ერთი ხორომი თივა ესრეთ თითო-თითო გაიტანე, მგელმან თხა არ მოკლას და თხამ თივა არ შეჭამოს. ; ; [სრულად »»]
59
სამნი ცოლ-ქმარნი და მდინარე =სამნი კაცნი უმეცარნი ერთის დიდის მდინარის კიდესა შეიყარნენ. სამთავ ცოლები ჰყვა თანა. მუნ წყალში ერთი მცირე ნავი ჰპოვეს, ორის მეტი კაცი ვერ დაეტიოდა. ამ [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9