1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
7.
უბედური დიდვაჭარი =თქვა ვაზირმან არაკი:; ; იყო დიდვაჭარი ერთი, რომელი ღმერთსა არა ესვიდა. გასცა ყოველი თვისი მონაგები და პური იყიდა: მომავალსა წელსა უკეთუ დამცირდეს, ერთსა სამ-ოთხად [სრულად »»]
70
მელი და წერო =თქვა ჯუმბერ არაკი:; მელმან წერო აწვია. ოსპი შეუგბო და სპილენძის თეფშზე დაუსხა. ორთავ ჭამა დაუწყეს. მელი ენით სთქლაფევდა და წერო რას შესჭამდა თეფშზე? თითო-თითოს თუ აიღებდა. ; [სრულად »»]
71
=ყადი და ეშმაკი; ; ; რუქამ არაკი:; ორნი კაცნი გზასა მივიდოდნენ. ერთმან ქვას ფეხი წამოჰკრა და ეშმაკს აგინა. მეორემ უთხრა: რა გაწყინა, მან ხომ არ გირჩია, ყოველნი ეგრე უბრალოდ აგინებთო? ; ; [სრულად »»]
72
სპარსი და ინდო =თქვა რუქამ არაკი:; ; ერთი სპარსი ვაჭარი წავიდა ინდოეთს. მივიდა ქიშმირის ქალაქად. სადა დიდებულთა ვაჭართა საკრებულო იყო, მუნ შევიდა. გარდაიარა და ყოველსა კაცსა ზევით დაჯდა, [სრულად »»]
73
მჭედელი და ეშმაკები =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; ერთი მჭედელი იყო ქალაქსა შამისასა. წამსა და წუთს ეშმაკს აგინებდა. შეწუხდენ ეშმაკნი და მჭედლისათვის მახე გააკეთეს. ერთი ეშმაკი ბერის კაცის სახით [სრულად »»]
74
ყარყატის თავგადასავალი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ერთს ადგილსა მრავალი თეთრი ყარყატი ბუდობდა. ერთმან კაცმან ერთის ყარყატის კვერცხები დაიპარა და ბატის კვერცხები ბუდესა ჩაუწყო. გამოჩიკა მან [სრულად »»]
75
ფილოსოფოსნი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი დიდი ფილოსოფოსი იყო ყოვლითა სიბრძნით შემკული. დაუტევა სოფელი და განშორებულად უდაბნოდ წავიდა. მუნ დადგა და მარტო ილოცევდა. სხვანი ექვსნი ფილოსოფოსნი [სრულად »»]
76
დათვი და მონადირენი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ; ორნი ამხანაგნი ნადირობდენ. ხევი იყო და ხევს გაღმა-გამოღმა რონინებდენ. ერთს ამხანაგს დათვი შემოეჭიდა. ქვეშ ჩაიდვა. მეორე ამხანაგმან უყივლა: გაუშვი [სრულად »»]
77
ობოლი და მისი დედა =უთხრა რუქამ არაკი:; იყო ერთი ობოლი მარტვილი. რა მოიზარდა, დედას ჰკითხა: ; ; - დედავ, ყოველს კაცს მამა უვის, მე რად არა მყავს? ; ; დედამ უთხრა: ; ; - შვილო, შენცა [სრულად »»]
78
მეფე და მჭედელი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი მეფე იყო ლანგარუთს და ამის ცდაში იყო, რომ თავის სამეფოში ან ოქროს ქანი ეპოვნა და ან ქიმიის მცოდნე ოსტატი ეშოვნა. ; ; მას ქალაქში ერთი მჭედელი იყო. [სრულად »»]
79
უმეცარი დალაქი = ; მოახსენა ლეონ:; ჩემი შობისა და მამა-დედათა უცნობობისა უწინარესვე ვჰკადრე მეფობასა თქვენსა და რა აქათ წამოველ, სოფელსა ერთსა მოველ. ხუთნი ამხანაგნი სხდეს და ლაღობდენ. [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9