1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
8
საჭურისი და მონა =თქვა ლეონ არაკი:; ; იყო დიდებული ქალაქსა ალაბისასა და ყვა საჭურისი ერთი. დიდად გულითადი იყო. და ერთი სხვა მონა იყო მის კაცისა, სახითა და ზროთ მსგავსი მის საჭურისისა. დიდად [სრულად »»]
80
იტალიელი მხატვარი =მოახსენა ლეონ:; წამოველ მუნით და მოველ ქალაქსა იტალიისასა. მნახა მხატვარმან ვინმე და მაწვია. ყოველთა მხატვართა უხუცესი იყო. მასთან ერთი თვე დავყავ. რომელი მხატვარი მას [სრულად »»]
81
მოშურნე რძალი =ერთმან თქვა:; ერთი ძმა მყვანდა, საყვარელი, მორჩილი ჩემი და ნება გულისა ჩემისა. მისი ცოლი ჩემს ცოლს სიმწყაზრით სჯობდა. ამაზედ გაგლისპდა, დაემტერა: რად იგი უკეთესიაო! [სრულად »»]
82
პურის პურით ჭამა =მეორემან თქვა:; ოთხნი ძმანი ვიყავით ცოლიანები. შემომადგა ცოლი ჩემი და ეგრე მეტყოდა: თუცა შენ ძმათა გაეყრები, ესეთი დიაცი ვარ, პურს პურით გაჭმეო. ; ; დღე და ღამე არ [სრულად »»]
83
წაჯე-უკუჯექის ცეცხლი =მესამემან თქვა:; რვანი ძმანი ვიყავით. შემომადგა ცოლი: თუცა შენს ძმათ გაეყრები, ასე გაგამდიდრებ, წაჯე-უკუჯექის ცეცხლს აგინთებო. ; ; ღონე ვეღარ დავიდევ: გავეყარე ძმათა. [სრულად »»]
84
თავში სპილენძის ჩამდგმელი =თქვა ერთმან:; კაცი ერთი ომში დამწყვდეოდა. თავის ჭაშა სრულობით დამსხვრეული ჰქონდა, იგი ძვალი აღარ მოებმოდა. სრულობით ძვალი გამოვიღე და ძვლისა წილ სპილენძი [სრულად »»]
85
მკლავის გახსნით მკურნალი =თქვა მეორემან:; ბიძაჩემი დია ხელოვანი მკურნალი იყო. მაღლა დერეფანთა ჯდა. მის სახლის ძირს ფოლორცი იყო. ერთმან ჭაბუკმან ცხენით ქვე გაირბინა. აქიმმან ზე გარდახედა და [სრულად »»]
86
ვირის წვივის ჩამდგმელი =თქვა მესამემან: ; მეზობელი ჩემი ხელმარჯვე დოსტაქარი იყო. მეზობელმან ჩემმან წვივი დაილეწა ასე, რომე ძვალი სრულობით დაიფქვა, აღარ შეერთდებოდა და ხორცი გაუჭრა, ძვლები [სრულად »»]
87
ბრძენი მკურნალი =თქვა მეოთხემან: ; ჩემი გამწვრთნელი დიდი აქიმი იყო. ყოვლის სენის მკურნალი იყო და თვით დასნეულდა დიდად. მოვიდენ მრავალნი მკურნალნი და რომელნიცა შემოვიდის საწამლოდ, მან [სრულად »»]
88
მეფე და აქიმი =თქვა მეხუთემან: ; ბასრელს მეფეს საჭმლის ჭამასა შინა ყიას ძვალი დაეხირა. ვერა მკურნალმან ვერ არგო. წაიყვანეს პაპა ჩემი. მივიდა და ნახა. ჰკითხა ყოველი ყოფილი და შეიგნო. ; ; [სრულად »»]
89
პირდაქცეული ბმოს მკურნალი =თქვა მეექვსემან:; ; ჩემს უხუცესს ძმასთან მოვიდა ერთი სნეული. ყოველთა აქიმთა უკვირდა მისი სენი. ჩემმან ძმამან რქვა სხვათა: ; ; - ამა კაცსა გვამსა შიგან [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9