საძიებო მოთხოვნა: დამახასიათებელი
ლექსიკონებში ნაპოვნი: 15
სიტყვიერებისა და ლიტერატურის თეორიის ლექსიკონი (15)
აღწერა, აღწერითი თხზულება
საგნის ან მოვლენის დამახასიათებელი თვისებების ჩამოთვლა გარკვეული გეგმის მიხედვით. ყოველგვარი აღწერა რაიმე მიზანს ემსახურება და მას მიმართავენ იმდენად, რამდენადაც იგი საჭიროა ზემოაღნიშნულის…
კლასიციზმი
XVII-XVIII საუკუნეებში გაბატონებული მიმართულება, რომელთა მიმდევრები ძველი კლასიკოსი მწერლების ნაწერებს უმაღლესი და სრულქმნილი ხელოვნების ნიმუშად თვლიდნენ და ბაძავდნენ მათ. …
პროფესიონალიზმი
სიტყვები და გამოთქმები, რომლებიც დამახასიათებელია მხოლოდ განსაზღვრული პროფესიის ადამიანთა ჯგუფისათვის. მაგ. რკინიგზელის ლექსიკა მოიცავს სიტყვებს, რომლებიც მის პროფესიულ…
ტიპი
(ნიმუში, ასლი, ანაბეჭდი) კონკრეტული მხატვრული სახე, რომელშიც გაერთიანებულია ადამიანთა ან სხვა მოვლენათა ჯგუფის მთავარი დამახასიათებელი თვისებები ტიპის შექმნა ნიშნავს …
ბალადა
(BALADE) ლირიკული ან ლირიკულ–ეპიკური შინაარსის მოკლე თხრობითი ხასიათის ლექსი. ტერმინი წარმოდგება ფრანგული სიტყვისაგან, რაც ნიშნავს ცეკვას. ბალადა შუა საუკუნეებში წარმოიშვა საფრანგეთში.…
გაპიროვნება
ტროპი, რომლითაც უსულო საგანი, ცხოველი ან რაიმე განყენებული მოვლენა გვეხატება როგორც ცოცხალი, გრძნობიერი, გონიერი არსება მასზე ადამიანის რამდენიმე ან მთელი რიგი თვისებების გადატანის…
ლირიკა
პოეზიის გვარი, რომელშიც უშუალოდ არის გადმოცემული ავტორის პირადი მისწრაფება, განცდა, შთაბეჭდილება, რასაც იგი იღებს ცხოვრების ამა თუ იმ მოვლენისაგან. მწერლის მიერ პირადი განცდების…
ლირიკული ლექსის კომპოზიცია
სიუჟეტიანი ნაწარმოებისათვის დამახასიათებელი მოქმედების განვითარების ქვედა საფეხურები ლირიკულ ლექსში იშვიათად გვხვდება, მაგრამ მასში ხშირად აშკარად გამოიყოფა სიუჟეტის ცალკეული ელემენტები. …
მუხამბაზი
ხუთტაეპიანი სტროფი (ხანა). პირველი სტროფის ხუთივე ტაეპი ატარებს ერთ რითმას და იგივე რითმა შემდეგ დანარჩენი სტროფების ბოლო ტაეპებში მეორდება. პირველი სტროფის მომდევნო სტროფების …
პირდაპირი დახასიათება
გმირის უშუალო დახასიათება ავტორის, ან სხვა მოქმედი პირის მიერ. ზოგიერთ შემთხვევაში მწერალი უშუალოდ, თავისი პირით გვიხასიათებს მოქმედ პირებს. მაგ: „ხალიჩაზე ორი პატიოსანი …
რიტმი
თანაზომიერი სამეტყველო ერთეულების მოწესრიგებულ გამეორება. „რიტმოს” ბერძნულად ნიშნავს თანაზომიერებას, სინატიფეს. თანაზომიერება ანუ რიტმულობა მრავალ მოვლენას ახასიათებს. …
რომანტიზმი
რომანტიზმი ისეთი მხატვრული მეთოდია, რომელიც სინამდვილის უშუალოდ ასხვის ნაცვლად გვიხატავს ოცნებით გამოგონილს, არსებულის ნაცვლად სასურველს. მიისწრაფვის ნათელი, ოპტიმალური სახეებით …
ტერიტორიული დიალექტი
ენის ისეთი განშტოება, რომელიც ამა თუ იმ კუთხის ან ტერიტორიის მცხოვრებთ ახასიათებთ. ასეთია, მაგალითად, გურული დიალექტი, იმერული დიალექტი, ქართლ–კახური დიალექტი, რაჭული, ფშავური,…
ტროპი
გადატანითი მნიშვნელობით ნახმარი სიტყვები და გამოთქმები. ზოგიერთი სიტყვა, ფრაზა გამოთქმა პირდაპირი მნიშვნელობით გაიგება, ზოგჯერ კი ზემოაღნიშნულს (სიტყვას, ფრაზას, გამოთქმას) გადატანითი…
ძველი ტრაგედია
ანტიკურ ეპოქაში შექმნილი დრამატული ნაწარმოები, რომელსაც ახასიათებდა შემდეგი თავისებურებები: ა)მოქმედი პირები არ მოქმედებდნენ თავიანთი ნების თანახმად.ისინი „ბედის” ბრმა იარაღს…

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9