ვარდანისძე კახაბერ

NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(გადმომისამართდა კახაბერ ვარდანისძე-დან)
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კახაბერ ვარდანისძე - მეჭურჭლეთუხუცესი 1185 წ. შ. მესხიას ვარაუდით, იგი უნდა ყოფილიყო სვანთა ერისთავის, მეჭურჭლეთუხუცესის და პროტოსტრატორ იოვანე/ივანე ვარდანისძის შთამომავალი.წყარო და ლიტერატურა

ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 1959: 433; მესხია 1979: 127.

წყარო

ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში. [ენციკლოპედიური ლექსიკონი]. – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. – თბილისი2017

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე

ვარიანტები
მოქმედებები
ნავიგაცია
ხელსაწყოები