საბრძოლო მასალების მოქმედება

NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბრძოლო მასალების მოქმედება – ეფექტი, შექმნილი საბრძოლო მასალების მიერ მათი დანიშნულების შესაბამისად გამოყენების დროს. საბრძოლო მასალების ყველაზე დამახასიათებელი სახეებია:


დ ა რ ტ ყ მ ი თ ი – მიზნის დაზიანება მოძრავი საბრძოლო მასალის კინეტიკური ენერგიის ხარჯზე (ხასიათდება საბრძოლო მასალის მასით, მოხვედრის სიჩქარით და მასალის მდგრადობით);


კ უ მ უ ლ ა ც ი უ რ ი – მიზნის დაზიანება აფეთქების დროს გამოყოფილი ენერგიის მოცემული მიმართულებით კონცენტრაციით (კუმულაციის ეფექტი);


მ ს ხ ვ რ ე ვ ა დ ი – მიზნის დაზიანება მასზე საბრძოლო მასალის კორპუსის გასკდომის შედეგად წარმოქმნილი ნამსხვრევებით ან საგანგებოდ გამოყენებული მზა მომაკვდინებელი ელემენტების მექანიკური ზემოქმედებით (ხასიათდება ნამსხვრევების რაოდენობით და მასით, მათი ფრენის სისწრაფით);


ფ უ გ ა ს უ რ ი – მიზნის დაზიანება მუხტის აფეთქების პროდუქტებითა და წარმოქმნილი დარტყმითი ტალღით (ხასიათდება წარმოქმნილი ძაბრის მოცულობით და დარტყმითი ტალღის ჭარბი წნევის სიდიდით);


ც ე ც ხ ლ გ ა მ ჩ ე ნ ი – მიზნის დაზიანება ცეცხლის გაჩენით, საგანგებო ცეცხლგამჩენი შემადგენლობით.


წყარო

ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე

ვარიანტები
მოქმედებები
ნავიგაცია
ხელსაწყოები