საბრძოლო შესაძლებლობები

NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბრძოლო შესაძლებლობები – რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ერთობლიობა, რომელიც ახასიათებს ქვედანაყოფების, ნაწილების (ხომალდების), შენაერთების შესაძლებლობებს შეასრულონ გარკვეული საბრძოლო ამოცანები განსაზღვრულ ვადებსა და საბრძოლო გარემოს კონკრეტულ პირობებში. დამოკიდებულია პირადი შემადგენლობის რაოდენობაზე, მათი მომზადების დონესა და ფიზიკურ-მორალურ მდგომარეობაზე. ასევე – შეიარაღების და ტექნიკის არსებობასა და მდგომარეობაზე, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფაზე, სამეთაურო შემადგენლობის მომზადებაზე, ფიზიკურ-გეოგრაფიულ, კლიმატურ, მეტეოროლოგიურ და სხვა პირობებზე, ოპონენტის წინააღმდეგობის ძალასა და ხასიათზე.

საბრძოლო შესაძლებლობების განსაზღვრა ხდება მათემატიკური, გრაფიკული, გრაფოანალიტიკური და სხვა მეთოდებით ცხრილების, კომპიუტერების, გრაფიკების, ნომოგრამების და ა.შ. გამოყენებით. საბრძოლო შესაძლებლობების ყველაზე სრული და ობიექტური შეფასება შესაძლებელია მიღებულ იქნეს ბრძოლის (ოპერაციის) მოდელირების გზით.


წყარო

ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე

ვარიანტები
მოქმედებები
ნავიგაცია
ხელსაწყოები