განყოფილების უფროსი: ნინო სიმონიშვილი
მისამართი: გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლელი ნ. ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი: +(995 32) 2 97 16 32
ელ. ფოსტა:

ninosim@hotmail.com

 

ISSN სერიული გამოცემები: მარინა კენჭოშვილი
მისამართი: გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლელი ნ. ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი: +(995 32) 2 97 16 32
ელ. ფოსტა: mkenchoshvili@nplg.gov.ge