გენერალური დირექტორის მოადგილე:  მირიან ხოსიტაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 14
 +(995 32) 297 16 61

ელ. ფოსტა:  mkhositashvili@nplg.gov.ge