დეპარტამენტის დირექტორი:  ემზარ ჯგერენაია
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 120

ელ. ფოსტა:  ejgerenaia@nplg.gov.ge
 
დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  ვლადიმერ კიკილაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 118

ელ. ფოსტა:  vkikilashvili@nplg.gov.ge 
 
დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  გიორგი კილაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 140

ელ. ფოსტა:  gkiladze@nplg.gov.ge
 
სამეცნიერო მეთოდური საბჭოს მდივანი:  ლეილა ზამბახიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 116

ელ. ფოსტა:  lzambakhidze@nplg.gov.g