დეპარტამენტის დირექტორი:  მერაბ ვეკუა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 113

ელ. ფოსტა:  mvekua@nplg.gov.ge


დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  ციური კოჭლაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 115

ელ. ფოსტა:  tskochlashvili@nplg.gov.ge

 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  ია გორგიშელი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 114

ელ. ფოსტა:  igorgisheli@nplg.gov.ge