დეპარტამენტის დირექტორი:  სოფიო გელუკაშვილი–მოსია
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 06

ელ. ფოსტა:  sgelukashvili@nplg.gov.ge

 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  ზურაბ გაბუნია
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 119

ელ. ფოსტა:  zgabunia@nplg.gov.ge

 

 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე:  ლაშა ბოჟაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, I სართული 
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 21

ელ. ფოსტა:  lbojadze@nplg.gov.ge