განყოფილების უფროსი:  ლილი საყვარელიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 (02-08)
ელ. ფოსტა:  lsakvarelidze@nplg.gov.ge