განყოფილების უფროსი:  ჟანა ქვათაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 128

 +(995 32) 297 16 (02–08) – 129
 +(995 32) 297 16 (02–08) – 130

ელ. ფოსტა:  jkvatadze@nplg.gov.ge