განყოფილების უფროსი:  თეა კენჭოშვილი
მისამართი:  ცინცაძის ქ. 63, VI კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 18
ელ. ფოსტა:  kkenchoshvili@nplg.gov.ge