განყოფილების უფროსი:  გურამ თაყნიაშვილი
მისამართი:  ცინცაძის ქ. 63, VI კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:
+(995 32) 297 16 67

ელ. ფოსტა:  gtakniashvili@nplg.gov.ge

                       

იხილეთ: საბიბლიოთეკო მეთოდური გამოცემები