განყოფილების უფროსი:  ნანა ხვედელიანი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 49
ელ. ფოსტა:  nkhvedeliani@nplg.gov.ge